Sing-out lied

Tijdens de startzondag op 13 september mochten de 16 gemeenteleden uit De Berghorst hun favoriete psalm of lied doorgeven. Van deze liederen hebben we tijdens de sing-out telkens het eerste couplet gezongen. Helaas zijn niet alle liederen gezongen. Daarom zingen we de komende weken voorafgaand de dienst van de niet gezongen liederen. U kunt ze hieronder alvast luisteren.

Komende zondag 4 oktober zingen we de opgave van zuster Van de Kamp-Scholten. Eens als de bazuinen klinken (Lied 300: 1 )

 

Terug