Onze missie

De thuisfrontcommissie ondersteunt het werk van Gert en Irina Mulder in Oekraïne.
Al jarenlang voelen zij beiden een grote bewogenheid voor de weeskinderen in Oekraïne.
Vooral voor hen willen Gert en Irina iets betekenen.

Oekraïne telt meer dan 100.000 weeskinderen. Irina heeft voor haar huwelijk met Gert een half jaar in een weeshuis gewerkt.

Er zijn veel ouders die, vaak door verslaving aan alcohol en/of verdovende middelen, niet meer voor hun kinderen kunnen of willen zorgen. Als gevolg hiervan worden de ouders van hun ouderlijke bevoegdheid ontzegt. Voor ons is het heel belangrijk dat God in de Bijbel de zorg voor de wezen zo benadrukt. Zoals in het Oude Testament als het gaat om de sociale wetgeving voor het volk van Israel. Daar worden allerlei bepalingen door God gegeven, zoals bijvoorbeeld in Deuteronomium 24 vers 17-22. Hier komt naar voren dat de wezen ook recht hebben op dezelfde rechtspraak en een deel van de graan-, olijf-, en druivenoogst.

Wij willen deze kinderen heel graag helpen.

De werkzaamheden van Gert en Irina Mulder bestaan onder andere uit:
 - het organiseren van sport- en evangelisatiekampen;
 - literatuurvertaling en -verspreiding;
 - (kinder-) evangelisatiekampen;
 - diaconale en evangelisatie projecten en programma’s in weeshuizen;
 - kerkplanting, dit begint vaak met opzetten van diaconale- en evangelisatiecampagnes in dorpen;
 - werken met en voor kinderen (en hun families).

Meer achtergrondinformatie over Gert en Irina en hun missie vindt u hier