Projecten

Gert en Irina beschouwen het als hun missie om het evangelie te brengen en hulp te bieden aan kinderen, jongeren, wezen en armen in Vinnitsa en omliggende dorpen.

Jeugdwerk
Gert en Irina zijn actief betrokken bij de organisatie en invulling van jeugdclubs in drie verschillende dorpen: Pitoki, Kalniek en Bahr. Deze jeugdclubs vinden wekelijks plaats en worden bezocht door kinderen van 6 t/m 17 jaar.
Tijdens een jeugdmiddag- of avond wordt er uit de Bijbel gelezen. Daarna wordt het bijbelverhaal in de groep door middel van spel of een knutselwerkje verwerkt.
Het jeugdwerk heeft als doel om nieuwe of pas geopende kerken te ondersteunen.

Hulp aan armen
Vanuit kleding- en meubeltransporten en diverse andere goederen zoals speelgoed, schrijfwaren en schoolspullen, worden er jaarlijks scholen, kerken en gezinnen ondersteund.
Momenteel is er een nieuw project in ontwikkeling: het project arme gezinnen.
De doelstelling is dat zes gezinnen (2 uit Plyskiv, 2 uit Pitoki en 2 uit Vinnitsa) ondersteund gaan worden. De geselecteerde gezinnen zijn verbonden met plaatsen waar Gert en Irina missionair actief zijn. Het zijn bestaande contacten.
De opzet is om aan hen hulp op maat te bieden. Deze hulp bestaat zowel uit materiŽle als niet-materiŽle ondersteuning.
MateriŽle ondersteuning zou kunnen bestaan ui van het verstrekken van kleding tot het verbeteren van woonomstandigheden.
Bij niet-materiŽle ondersteuning kan gedacht worden aan het bieden van mogelijkheden om deel te nemen aan christelijke kinderkampen of conferenties.

Hulp aan weeskinderen
Vele kinderen in OekraÔne zijn het slachtoffer van de alcohol- en drugsproblematiek van de ouders. Daardoor zijn er veel weeskinderen en kinderen die uit huis zijn geplaatst omdat de ouders geen zorg (kunnen) dragen voor hun kinderen.
Deze kinderen komen in een weeshuis terecht.
Gert en Irina zijn actief in het weeshuis in Nimerov en in Plyskiv. De kinderen die daar verblijven worden door hen wekelijks bezocht.
Tijdens een bezoek wordt er fruit uitgedeeld en wordt meestal een bijbelverhaal verteld. Vervolgens is er tijd voor een spel of een knutselwerkje. Op deze manier hebben de kinderen een daginvulling en krijgen ze iets mee van het evangelie.

De werkzaamheden in het weeshuis in Plyskiv zijn uitgebreider. Deze bestaan voornamelijk uit beleids- en renovatiewerkzaamheden en het aansturen van medewerkers.
Gert en Irina zijn actief in een deel van de gebouwen van het weeshuis. Er zijn hier reeds diverse verbeteringen uitgevoerd. Voor 2013 is de renovatie van het dagverblijf afgerond en staat de renovatie van een aantal slaapkamers op de planning.
Er zijn medewerkers aangesteld die worden aangestuurd door Gert en Irina.
Vanwege de omvang en de nood in dit weeshuis is hiervoor een aparte stichting opgericht. Meer informatie over dit weeshuis vindt op u de website www.stichtingplyskiv.nl

Hulp aan alcohol- en drugsverslaafden
Er bestaan contacten met afkickcentra voor met name alcohol- en drugsverslaafden. Bij het ontvangen van humanitaire goederen uit Nederland worden deze centra ook ondersteund.
Hierbij worden onder andere kleding en meubels verstrekt.
Een plaatselijke predikant heeft op het platteland een oude boerderij in gebruik genomen voor de opvang van verslaafden.

Met veel passie probeert hij met de schaarse middelen waarover men beschikt verslaafden te helpen. Er wordt op de boerderij geprobeert zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn. Zo worden op het land groentes verbouwd en fokt men geiten voor onder andere de melk. Indien er een overschot is wordt dit verkocht en met de opbrengst hiervan kan men weer andere produkten aanschaffen.

Zomerkampen
Gedurende de maanden juni t/m augustus is er in OekraÔne geen school. In deze periode zijn Gert en Irina actief met het organiseren van zomerkampen in verschillende dorpen.
Het doel van deze zomerkampen is om het het evangelie te brengen, waarbij contacten worden versterkt en nieuwe contacten worden opgebouwd.