Giften

Het werk van Gert en Irina wordt volledig gefinancierd vanuit giften.
De TFC valt financieel onder gereformeerde kerk Staphorst-Rouveen en is bij groepsbeschikking is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Giften aan de TFC zijn dus fiscaal aftrekbaar.

U kunt ons op de volgende wijze financieel steunen:

- een éénmalige gift
- een periodieke gift
- een doorlopende machtiging
  (download het machtingingsformulier)

U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer:
IBAN: NL35 RABO 0356 576 760
t.n.v. Gereformeerde Kerk Staphorst-Rouveen
onder vermelding van TFC Gert en Irina.

Akties

Alle akties, hoe groot of klein ook, zijn voor ons belangrijk.

Inzameling lege flessen
Iedere maand worden door ons lege statiegeldflessen ingezameld. Deze flessen worden bij u thuis opgehaald en ingeleverd bij de supermarkten. Ook u kunt ons helpen door uw lege flessen beschikbaar te stellen.
In onze agenda vindt u de datums van onze flessenactie.

Inzamelacties
In Oekraīne is grote behoefte aan hulpgoederen. Met het inzamelen van kleding en bruikbare goederen kunnen wij de armen hulp bieden. Door de lokale contacten van Gert en Irina weten zij precies waar de hulp nodig is. Zo komt de hulp op de plaats waar deze het meets nodig is.

Zomer- en wintermarkt
Op de verschillende markten in Staphorst is de TFC vertegenwoordigd. Op onze marktkraam vindt u het inmiddels traditionele en succesvolle enveloppe-trekken.

Appels plukken
Ieder najaar gaan vele vrijwilligers appels plukken bij fruitbedrijf Koning in Kraggenburg.
In kleine groepen wordt in de prachtige boomgaard appels of peren geplukt. Een dag plukken resulteert in vele kilo's appels of peren, waarbij veel wordt gekletst en genoten van de mooie natuur.
Wilt u een keer helpen met plukken, neem dan contact met ons op.

Spontane akties
Vele kleine en spontane akties hebben prachtige resultaten opgeleverd.
Een paar voorbeelden:
- behangen en schilderen
- spaarpotjes uitdelen
- fooienpot bij de kassa
- een deel van de omzet doneren
- verkoop zelfgebakken kniepertjes

Ook uw initiatief is van harte welkom.