Uitleg bloemstuk eeuwigheidszondag

Op eeuwigheidszondag, 26 november 2017, gedenken we de broeders en zusters die het afgelopen kerkelijk jaar van ons zijn heengegaan.

Voor in de kerk staat een bloemstuk, gemaakt door Jannie Poolman en Aly Keizer.

Uitleg van het bloemstuk:

De symboliek weerspiegeld de herinnering aan onze geliefden. Het wit van de rozen symboliseert vrede, licht, zuiverheid en hoop.

Er zijn 11 rozen geschikt, 10 symboliseren de dierbaren die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen en die we vandaag gedenken. De 11de roos is voor hen die hier vandaag niet bij name worden genoemd. Het groen van de klimop-ranken en het mos symboliseert, hoop, toekomst en trouw. Klimop verwijst tevens naar verbondenheid met hen die ons zijn ontvallen. De takken, soms kronkelig, staan symbool voor het verlies en het rouwen.

De hangende takken symboliseren verdriet. Het leven is een tocht, soms kronkelend naar beneden en soms als heimwee recht omhoog. Heel ons leven is enkel spankracht, opgekropte eeuwigheid die onweerstaanbaar hunkert naar het laatste licht, waar enkel bloei zal zijn bij Hem, die niets dan leven is!

Terug