Uitleg symbool anker; Zie jij Gods liefde?

Het symbool is een anker. Zie jij Gods liefde. Mattheus 12; 38-45

Anker geeft houvast
Jezus is in gesprek met de Farizee├źn. Ze willen een teken, een bewijs zien. Dan verwijst Jezus naar Jona. Jona zat drie dagen in de vis. Daar ontdekte hij dat Hij Gods redding nodig had. Jezus verwijst in dit Bijbelgedeelte naar zijn dood en opstanding. Jezus is meer dan Jona. Jezus is de Messias, de Redder. Uit liefde voor zijn Vader en voor de mensen in de wereld zal Hij sterven aan het kruis en na drie dagen opstaan. Alleen door Hem kan er redding plaatsvinden. Het symbool van Kerst, de reddingsboei heeft pas echt zin als deze verbonden is met het anker, het teken van hoop. Hoop door het werk van Jezus: het lijden en opstaan dat we mogen vieren met Pasen. Een anker geeft houvast, biedt zekerheid en vraagt om geloof. Dit anker is gemaakt van hout uit de zee, hout gevuld met Zijn liefde. Hout dat wijst naar de kribbe en van het kruis.

Terug