Uitnodiging en agenda gemeenteavond

UITNODIGING

voor de gemeentevergadering van de Gereformeerde Kerk ‘de Bron’ Staphorst-Rouveen

op donderdag 14 april 2016 om 20.00 uur in ‘de Bron’ te Staphorst

vanaf 19.45 uur staat de koffie/thee klaar

AGENDA

 1. Welkom en opening van de vergadering door de voorzitter
 2. Overdenking ds. P M van der Meulen
 3. Notulen reguliere gemeentevergadering 2015 door de scriba
 4. Jaarverslag door de scriba
 5. Financiële stukken
  – Kerk, toelichting door Koob Logtenberg
  – Diaconie, toelichting door Johan Krol
  – Decharge verlenen aan Boekhouder ( kascom )
 6. Uitreiking vrijwilligerspluim
 7. Rondvraag
 8. Pauze
 9. Toelichting en bespreking beleidsplan
 10. Toelichting en bespreking plaatselijke regelingen
 11. Sluiting door Ds. P.M. van der Meulen

 

Terug