Updateverslag 10: GKSR in coronatijd

Updateverslag 10. GKSR in coronatijd
22 juni 2020

Via deze weg willen we u als gemeente zoveel mogelijk op de hoogte houden van ontwikkelingen en activiteiten van onze kerk.
Neem bij vragen, suggesties, aanbieden van hulp contact op met één van de groepsleden.
U vindt de contactgegevens in de Schakel of stuur een mail naar info@gksr.nl

Marja Krale, Marisca Kisteman, Jenneke Kroes, Henk Bisschop, ds. Van der Meulen, Jakob Ponstein

(klik hier voor meer informatie over deze groep)

————————————————————————————————————————————–

 1. Eredienst:
 • De dienst van 21 juni is als fijn ervaren, ook door de kinderen van de KND. Marisca, Miriam en dominee hebben op een warme en persoonlijke manier de dienst ingevuld en de kinderen toegesproken. Ze zijn via het filmpje van Rock Steady hartelijk welkom geheten door de leiding en we hopen ze daar na de vakantie terug te zien.
 • Het team dat op zondagen de uitzendingen verzorgt is uitgebreid. Afgelopen zondag heeft een aantal nieuwe mensen meegedraaid. Fijn dat meer mensen zich willen en kunnen inzetten om de uitzendingen mogelijk te maken. Het team doet zijn uiterste best alles zo snel mogelijk onder de knie te hebben. Na de aanschaf van het nieuwe systeem voor kerktv wordt de bediening voor iedereen eenvoudiger.
 1. Invulling activiteiten (pastoraat, jong en oud)
 • Voor actie vakantietas worden adressen verzameld. Vluchtelingenwerk is er ook bij betrokken. Via hen kunnen we mogelijk ook tassen laten bezorgen. De eerste giften voor de tassen zijn ontvangen. Er kan geld gedoneerd worden tijdens de inzameling van boodschappen voor de voedselbank. Per tas is de waarde € 20. Ook kan er geld gestort worden op de bankrekening van de diaconie. Vermeld duidelijk dat het gaat om een gift voor actie vakantietas. Uw gift maakt u over op Bankrekening NL12RABO 0356 5450 67 t.n.v. Gereformeerde Diaconie Staphorst-Rouveen.
 • Op woensdag 1 juli is de volgende datum van de muzikale uitzending. De vakantietijd breekt aan en we kunnen niet meer elke 14 dagen met dezelfde mensen aanwezig zijn. Om deze reden zal vanaf 1 juli de geluidsuitzending alleen via de kerktelefoon/kerkdienstluisteren te beluisteren zijn. Met de beschikbare mensen proberen we iedere 2 weken tot een geschikte invulling te komen. Juist in vakantietijd, wanneer contacten soms minder zijn in verband met vakantie van familie, vrienden en kennissen willen we de uitzendingen blijven aanbieden. Blijf in ieder geval liederen aandragen. Er zijn diensten op 1 juli (spreker: Gerda Jongsma), 15 juli (spreker: Henk Brouwer) en 29 juli (spreker: Gerda Jongsma).
 • Het weekend van 4 en 5 juli staat in het teken van ontmoeting. Dan doen we met een drietal activiteiten in de buitenlucht. Voor alle activiteiten geldt dat vooraf aanmelden verplicht Dat kan via de website. Voor wie dat niet lukt, vragen we contact op te nemen met zijn of haar contactpersoon of ouderling of uw belmaatje. Zij kunnen u helpen met het aanmelden. Verder gelden de gebruikelijk maatregelen van het RIVM. Altijd 1,5 mtr afstand houden en bij klachten van hoesten, niesen, koorts of licht verkoudheid blijft u thuis.

De activiteiten
* Op zaterdagochtend 4 juli is een kanotocht voor vroege vogels. Verzamelen om 6.45 uur bij Camping Kleine Belterwijde in Belt-Schutsloot. Start varen om 7.00 uur. Aanmelden kan t/m donderdag 2 juli. Zie website voor aanmelden en meer informatie.

*Zondagmorgen 5 juli is er een openluchtkerkdienst in het Staphorster bos. De dienst vangt aan om 10.00 uur. Aanmelden kan t/m vrijdagavond 3 juli via de website van de kerk. Daar vindt u ook de exacte locatie en de dingen die van belang zijn te weten voor uw komst. Neem in ieder geval zelf een stoel of kleedje mee en er is toegang tot een toilet. Tijdens de dienst is er kindernevendienst en Rock Steady. Aan de kinderen de oproep zelf een muziekinstrument mee te nemen. Er is geen ‘live’ verbinding met kerkdienstluisteren. De dienst wordt wel opgenomen en is na de dienst beschikbaar om terug te kijken en luisteren. Er wordt een liturgie gemaakt. Daarnaast maken de kinderen speciale collectebakken. Zo is er voldoende ruimte om de vanaf maart opgespaarde collectemunten in één keer te doneren.

*Aansluitend aan de dienst is er een picknick. Aan iedereen ook hier de vraag zelf een kleedje mee te nemen en zelf te zorgen voor eten en drinken. De picknick duurt tot uiterlijk 13.00 uur.

Tot slot: nogmaals de oproep u aan te melden voor de activiteiten via de website. Indien te verwachten weersomstandigheden twijfel geven over het door laten gaan van de dienst en picknick wordt uiterlijk zaterdag 18.00 uur een besluit genomen over het doorgaan.  I.g.v. annuleren is er om 9.00 uur een uitzending vanuit de kerk.

 • De cursus ‘Rouwverwerking’ wordt opnieuw aangeboden. De lopende cursus is nog niet afgerond. Er zijn nu 4 bijeenkomsten geweest. Coördinatie van de cursus gaat via de werkgroep gemeenteopbouw. gemeenteopbouw gecoördineerd.
 1. Organisatie
 • Vragenlijst kerkbezoek: komend weekend wordt tegelijk met de nieuwsbron de vragenlijst verspreid. U kunt aangeven hoe u denkt over het bezoek van kerkdiensten en de invloed van het zingen op uw keuze. We zijn benieuwd naar uw reactie en mening.
 • Ontvangen collectes van 7 t/m 13 juni

Diaconie                                                         € 127,-
Kerk (incl. digitale collecte)                       € 573,-   

Ontvangen collectes van 14 t/m 20 juni

Diaconie                                                         € 99,-
Kerk (incl. digitale collecte)                       € 235,-   

 • Volgende overleggen:

Dinsdag 7 juli om 19.30 uur
Dinsdag 18 augustus om 19.30 uur

 

Terug