Updateverslag 11: GKSR in coronatijd

Updateverslag 11. GKSR in coronatijd
7 juli 2020

Via deze weg willen we u als gemeente zoveel mogelijk op de hoogte houden van ontwikkelingen en activiteiten van onze kerk.
Neem bij vragen, suggesties, aanbieden van hulp contact op met één van de groepsleden.
U vindt de contactgegevens in de Schakel of stuur een mail naar info@gksr.nl

Marja Krale, Marisca Kisteman, Jenneke Kroes, Henk Bisschop, ds. Van der Meulen, Jakob Ponstein

(klik hier voor meer informatie over deze groep)

————————————————————————————————————————————–

1. Eredienst

 • De openluchtdienst van 5 juli is positief ervaren. Het was een mooie dienst en het was fijn om elkaar te ontmoeten. Ondanks het weer was er een grote opkomst, 155 van de 183 opgaves. Ook na afloop waren er reacties van bezoekers: fijn, mooi, bemoedigend. De Kindernevendienst en Rock Steady zijn goed bevallen en goed verlopen. Ook daar was een grote opkomst.
 • Het was de bedoeling dat de uitzending van de dienst op 5 juli nog dezelfde dag via kerkdienstluisteren via de website nageluisterd kon worden. We vinden het jammer dat dit niet gelukt is en vervelend voor een ieder die erop zat te wachten. Bij een mogelijke volgende editie is dit een extra aandachtspunt. De online-uitzending is nu op woensdag 8 juli 19.00 uur (inmiddels geweest, maar nog wel terug te luisteren). Het betreft alleen een uitzending met geluid. Beelden ontbreken.

  2. Invulling activiteiten (pastoraat, jong en oud)

 • ⦁ Belteam: De meeste mensen hebben weer meer contact door de versoepeling van de maatregelen, maar er zijn toch enkelen, die blijvend weinig contact hebben. Deze mensen hebben extra aandacht van het belteam.
  ⦁ Muzikale uitzending op woensdagavonden: De organisatie van de uitzendingen van 15 juli en 29 juli is geregeld. In verband met de vakantieperiode doen we 12 augustus geen uitzending.
 • Actie vakantietas: Er is veel geld binnengekomen via onze kerk en de Rank voor de actie vakantietas. Er zijn 68 tassen gevuld met € 20,- aan bonnen (van de plaatselijke middenstand o.a. voor een ijsje, patat etc.), wat kleine spulletjes en een kaart met ‘Je bent geliefd’. Onze jeugdwerker Mirjam heeft op de achterkant een mooi gedicht gemaakt. Afgelopen week zijn de tassen gemaakt en rondgebracht. Het was voor de kinderen een echte verrassing. De inhoud van de tassen is allemaal bij lokale ondernemers gekocht.
 • Vroege vogelkanotocht: De kanotocht was mooi en leuk. Degenen, die hebben meegedaan, waren erg enthousiast. Het leek een vader/kind-uitje, omdat er veel vaders met kinderen waren. Voor herhaling vatbaar. Van de 26, die zich hadden opgegeven, zijn er 18 gekomen. Na afloop van de tocht was er koffie/thee en een kakelvers croissantje.
 • Noodfonds: de oproep van de diaconie voor mensen die toezeggen financieel te willen helpen indien er aanvragen binnen komen voor steun bij de diaconie heeft helaas geen reactie opgeleverd. Het betreft enkel een toezegging te willen helpen. Zodra er aanvragen binnen komen wordt dan bekeken hoeveel en wat er bij de aanvrager nodig is. Kortom, u laat enkel weten open te staan om financieel te helpen. Aanmelden kan bij de diaconie.

3. Organisatie

 • Vragenlijst kerkbezoek: 74 mensen hebben de vragenlijst ingevuld. Kort de eerste resultaten:
  – 75% komt graag naar een kerkdienst indien voldaan wordt aan de gestelde maatregelen
  – Zingen heeft bij 50% invloed op de keuze wel of niet te komen.
  – Voor 70% maakt de locatie van de dienst niet uit.
  De vragenlijst is tot nu toe alleen digitaal verspreid. Komende weekend ontvangen de mensen die normaal alleen een papieren nieuwsbron krijgen de lijst op papier. Die wordt een week later opgehaald.
  Voor wie de digitale lijst nog niet heeft ingevuld: invullen is nog mogelijk en zelfs heel wenselijk. We gebruiken de resultaten voor het besluit hoe vanaf september invulling te geven aan de Erediensten. Voor invullen, ga naar de site. Het staat bij de nieuwsberichten.
 • Toekomst kernteam: we zijn als team gestart tijdens de crisissituatie in maart. Wekelijks en sinds mei hebben we iedere twee weken overleg. In korte tijd is er veel geregeld en hebben we tijdig kunnen inspringen op geldende maatregelen. Met dankbaarheid hebben we teruggekeken naar de afgelopen periode. Maar we denken ook na over de toekomst. We spreken de wens uit dat we een aantal zaken willen behouden. Zo zijn er bijvoorbeeld mooie nieuwe verbindingen ontstaan tussen diaconie en de jeugd. De komende weken is er geen overleg. Na de vakantieperiode treffen we elkaar weer op 18 augustus en bespreken dan over hoe verder te gaan.
 • Ontvangen collectes van 21 t/m 27 juni:
  Diaconie € 64,-
  Kerk (incl. digitale collecte) € 418,-
 • Ontvangen collectes van 28 juni t/m 4 juli:
  Diaconie € 203,80
  Kerk (incl. digitale collecte) € 499,10
 • De giften voor de actie ‘vakantietas’ was een extra actie. Deze actie heeft de bijdrage van € 1118,59 opgeleverd.

Het gemiddelde per collectes in de periode juni-juli is € 188,-. Dat is € 27,- meer dan de eerste periode in maart/april. We zijn heel dankbaar voor uw ruimhartige giften. Blijf ook in de vakantieperiode uw giften voor de kerk en diaconie doen!

 • Volgende overleg:
  Dinsdag 18 augustus om 19.30 uur
Terug