Updateverslag 12: GKSR in coronatijd

Updateverslag 12. GKSR in coronatijd
18 augustus 2020

Via deze weg willen we u als gemeente zoveel mogelijk op de hoogte houden van ontwikkelingen en activiteiten van onze kerk.
Neem bij vragen, suggesties, aanbieden van hulp contact op met één van de groepsleden.
U vindt de contactgegevens in de Schakel of stuur een mail naar info@gksr.nl

Marja Krale, Marisca Kisteman, Jenneke Kroes, Henk Bisschop, ds. Van der Meulen, Jakob Ponstein

(klik hier voor meer informatie over deze groep)

————————————————————————————————————————————–

1. Eredienst

 • Door de commissie beeld en geluid is hard gewerkt om kerktelevisie te installeren. Hiervoor zijn camera’s een streamer en ander materiaal aangeschaft. Installatie is afgerond. Er zijn een aantal kleine punten ter verbetering deze worden de komende tijd opgepakt. De kerkdiensten worden vanaf september alleen nog uitgezonden via kerkdienst luisteren. Uitzenden via youtube vervalt dan. Kerkdienst kijken is ook via de ‘kerkdienstluisteren’ app op de telefoon mogelijk. Net als bij kerkdienstluisteren kunnen uitzendingen volledig ‘live’ of later met beeld teruggekeken worden.
 • We onderzoeken de mogelijkheden voor het organiseren van fysieke diensten waarin ook zang mogelijk is. Belangrijke aandachtspunten zijn de ventilatie, het aantal mensen dat we maximaal willen en kunnen ontvangen, het uitnodigingsbeleid voor reserveren van een plek en de samenwerking met GKv. Begin september verwachten we duidelijkheid voor de komende periode. Duidelijk is wel dat de ‘traditionele kerkgang’ anders zal zijn. Online vieringen en samenkomen in kleine groepen zal voorlopig blijven.

2. Invulling activiteiten (pastoraat, jong en oud)

 • Belteam: er zijn nog enkele gemeenteleden die aangeven behoefte te hebben om gebeld of bezocht te worden. Zij zullen wekelijks benaderd worden. Het belteam zal voorlopig tot nader orde stoppen. Daarmee komt een einde aan het wekelijks bellen om in contact te blijven. We waarderen de inzet van de bellers in de afgelopen maanden zeer.
 • Muzikale uitzending woensdagavonden: deze uitzendingen worden zeer gewaardeerd. Er zijn diverse signalen binnen gekomen het voort te blijven zetten. Met de organisatoren zijn we in gesprek hoe we de uitzendingen kunnen blijven mogelijk maken. We zetten in op de organisatie van de diensten vanaf september.
 • Activiteiten: we zijn op zoek naar mogelijkheden van andere vormen van kerk zijn. Het vormgeven van activiteiten in kleine groepen is daarbij heel belangrijk. De gemeenteopbouwgroep werkt aan een programma voor deze winter. Deze activiteiten zijn cruciaal om met elkaar verbonden te blijven in tijden waarin we elkaar niet meer wekelijks treffen in de kerk. Begin september komt er een boekje met het volledige programma en kunt u aangeven waar u aan mee wilt doen.

3. Organisatie

 • We gaan als team voorlopig door tot en met eind september. Iedere twee weken hebben we overleg.
 • Giften en collecte:
 • Week 28             Kerk € 489,60                   Diaconie € 99,-

  Week 29             Kerk € 512,-                      Diaconie € 73,-

  Week 30             Kerk € 395,-                      Diaconie € 209,-

  Week 31             Kerk € 276,-                      Diaconie € 59,-

  Week 32             Kerk € 461,-                      Diaconie € 279,-

  Week 33             Kerk € 206,-                      Diaconie € 24,-

  Data volgende overleg

 • Maandag 31 augustus 2020 om 19.45 uur (digitaal)

  Maandag 14 september 2020 om 19.45 uur (digitaal)

  Maandag 28 september 2020 om 19.45 uur (digitaal)

Terug