Updateverslag 13: GKSR in coronatijd

Updateverslag 13. GKSR in coronatijd
31 augustus 2020

Via deze weg willen we u als gemeente zoveel mogelijk op de hoogte houden van ontwikkelingen en activiteiten van onze kerk.
Neem bij vragen, suggesties, aanbieden van hulp contact op met één van de groepsleden.
U vindt de contactgegevens in de Schakel of stuur een mail naar info@gksr.nl

Marja Krale, Marisca Kisteman, Jenneke Kroes, Henk Bisschop, ds. Van der Meulen, Jakob Ponstein

(klik hier voor meer informatie over deze groep)

————————————————————————————————————————————–

 1. Eredienst:
 • Voor het organiseren van kerkdiensten waarin ook gezongen kan worden is het noodzakelijk het ventilatiesysteem in de kerk aan te passen. We hebben in beeld wat er voor nodig is. Offertes zijn uitgevraagd. Afhankelijk van de kosten en de levertijd van materiaal kan er gestart worden. We doen er alles aan zo snel mogelijk een verantwoord en functioneel systeem in werking te hebben.
 • We starten op zondag 20 september met het houden van erediensten waarbij ca 45 personen aanwezig kunnen zijn. Tijdens de diensten is er gedurende de hele dienst Kindernevendienst. Indien we op deze datum het ventilatiesysteem werkend hebben kan er ook gezongen worden. Zo niet, dan zullen we diensten organiseren zonder gemeentezang, maar met zang van een beperkt aantal voorzangers. We werken aan een uitnodigingsbeleid en reserveringssysteem. Houd de website, nieuwsbron en uw mail de komende weken goed in de gaten.
 • Op 6 september vieren we Heilig Avondmaal. Dat doen we op dezelfde wijze als in juni. Op 13 september hebben we tijdens het startweekend een dienst in het bos. Aanvang is om 10.00 uur.
 • We hebben enkele meldingen ontvangen van gebruikers met een Smart TV. De uitzending van 30 augustus liep vast. De commissie beeld en geluid werkt samen met onze leverancier aan de oplossing.

 

2. Invulling activiteiten (pastoraat, jong en oud)

 • Inzameling voedselbank: op zaterdag 26 september is de volgende inzameling.
 • Muzikale uitzendingen woensdagavond: we vragen een aantal mensen die willen helpen in de organisatie. Inmiddels hebben we al een toezegging ontvangen en hopen op aanvulling van het team dat met enthousiasme de uitzendingen wil verzorgen. We hopen dat we vanaf woensdag 23 september weer tweewekelijks kunnen draaien.
 • Activiteiten gemeenteopbouw: vanaf 7 september bezorgen de ‘bronbodes’ het nieuwe bomvolle activiteitenboekje persoonlijk bij alle adressen in de gemeente. Een week later haalt de bode ze weer bij u op. Juist in deze tijden waarin grootschalige activiteiten onmogelijk zijn liggen er kansen in de ‘kleinschalige’ samenkomsten. Op deze manier kunnen we wel naar elkaar blijven omzien en als individu en gemeente groeien in geloof.

3. Organisatie

 • We signaleren dat de afspraken die we hebben vastgelegd in het gebruiksplan onvoldoende zorgvuldig worden nageleefd. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid te zorgen dat we corona buiten de deur houden. Daarom via deze weg de oproep aan een ieder zijn verantwoordelijkheid te nemen en zorgvuldig de afspraken na te komen. Het gebruiksplan ligt in de kerk ter inzage en wordt aangepast bij wijzigingen.
 • Het is onze wens het kernteam GKSR in Coronatijd uit te breiden met iemand die notuleert tijdens de overleggen en de communicatie voor de website en nieuwsbron verzorgt.
 • Giften en collecte:
  Week 34 Kerk € 289,46                   Diaconie € 24,-
  Week 35             Kerk € 414,50,-                Diaconie € 314,-
 • Data volgende overleg
  Maandag 14 september 2020 om 19.45 uur (digitaal)
  Maandag 28 september 2020 om 19.45 uur (digitaal)
Terug