Updateverslag 14: GKSR in coronatijd

Updateverslag 14. GKSR in coronatijd
14 september 2020

Via deze weg willen we u als gemeente zoveel mogelijk op de hoogte houden van ontwikkelingen en activiteiten van onze kerk.
Neem bij vragen, suggesties, aanbieden van hulp contact op met één van de groepsleden.
U vindt de contactgegevens in de Schakel of stuur een mail naar info@gksr.nl

Marja Krale, Marisca Kisteman, Jenneke Kroes, Henk Bisschop, ds. Van der Meulen, Jakob Ponstein en Janny Wobben

(klik hier voor meer informatie over deze groep)

————————————————————————————————————————————–

Eredienst:

 • Op maandag 14 september is gestart met de aanleg van een verbeterd ventilatiesysteem. Het is helaas niet gelukt het systeem voor de dienst op 20 september werkend te krijgen. Vanwege langere levertijden op materiaal is de verwachting dat het systeem 4 oktober klaar is.
 • We hebben het uitnodigingsbeleid opgesteld, de wijkindeling gemaakt, de communicatie hierover vastgesteld, een extra informatieavond georganiseerd op 17 september voor iedereen met een taak tijdens de dienst. U heeft hier afgelopen week al een mail over ontvangen en er is een bericht op de website geplaatst.
 • Er zijn extra coördinatoren gevraagd voor bij de buitendeur en mensen die wekelijks willen helpen met het verzenden van de digitale uitnodiging en verwerking daarvan.
 • Wijzigingen in e-mailadressen moeten worden doorgeven via kerkelijkbureau@gksr.nl

Invulling activiteiten (pastoraat, jong en oud):

 • Bezoekwerk contactpersonen/ ouderlingen: Het bezoekwerk wordt weer opgestart. Wel altijd in overleg tussen de ouderling/contactpersoon en de diegene die bezocht wordt en met inachtneming van de regels van het RIVM. Denk ook aan de zalen van de kerk in Rouveen in Staphorst als locatie om samen te kunnen komen.
 • Rock Steady: is maandelijks in Rouveen in de kerk. Er wordt vervoer geregeld vanuit Staphorst.
 • Clubwerk: we onderzoeken of de bovenzalen in Staphorst gebruikt kunnen worden.
 • Singin: ervan uitgaande dat het ventilatiesysteem op korte termijn werkt, zullen we in november een sing-in organiseren.

Organisatie

 • Janny Wobben heeft aangegeven te willen notuleren bij onze overleggen. Ze zal er vanaf de volgende keer bij zijn.
 • Giften en collecte:
  Week 36 Kerk € 484                         Diaconie € 129,-
  Week 37 Kerk € 249,50                   Diaconie € 315,-

Bij de uitgang van de kerk zullen drie bakken staan voor de collecte.

 • Datum volgende overleg
  Maandag 28 september 2020 om 19.45 uur (digitaal)
Terug