Updateverslag 15: GKSR in coronatijd

Updateverslag 15: GKSR in coronatijd
28 september 2020

Via deze weg willen we u als gemeente zoveel mogelijk op de hoogte houden van ontwikkelingen en activiteiten van onze kerk.
Neem bij vragen, suggesties, aanbieden van hulp contact op met één van de groepsleden.
U vindt de contactgegevens in de Schakel of stuur een mail naar info@gksr.nl

Marja Krale, Marisca Kisteman, Jenneke Kroes, Henk Bisschop, ds. Van der Meulen, Jakob Ponstein en Janny Wobben

(klik hier voor meer informatie over deze groep)

————————————————————————————————————————————–

Eredienst:

  • Er zijn 2 fysieke kerkdiensten geweest. De uitnodigingen en het aanmelden gaat goed. Kinderen tot 12 jaar tellen niet mee in de telling. Op vrijdagavond krijgen de uitgenodigde kerkgangers een bevestigingsmail en instructies. Van de genodigden die zich hebben aangemeld was er slechts voor enkelen geen plek.
  • We kregen een signaal dat genodigden zich niet aanmelden omdat er op voorhand gedacht wordt dat de kerk vol is. We raden iedereen die graag wil komen aan zich toch aan te melden. Wanneer de vraag naar een plek in de kerk groter is kunnen we overwegen een extra dienst te organiseren. Meld u aan zodat we uw behoefte kunnen inschatten.
  • Door een technisch probleem kon de dienst van zondag 27 september helaas niet uitgezonden worden. Het bleek te gaan om een fout bij de apparatuur bij onze leverancier waar wij zelf niet bij kunnen. De leverancier heeft de fout nog dezelfde dag kunnen herstellen. We hebben de pech gehad dat het samenviel met onze kerkdienst. De GKV heeft geluk gehad dat het precies tussen hun diensten in gebeurde. Volledige overmacht voor ons en het team van beeld en geluid.

Invulling activiteiten (pastoraat, jong en oud):

  • Zangdienst op de woensdagavonden om 20.00 uur: de eerstvolgende keer is 21 oktober, de spreekster is Gerda Jongsma. Volgende data: 18 november, 2 december en 16 december.
  • Seniorenmiddag: We hebben gesproken over de organisatie van de seniorenmiddagen. We denken dat er wel behoefte is. De breimiddag is onlangs ook  goed bezocht.
  • Dankdagactie: Er is besloten om dit wel te organiseren. De kleding van de dankdagactie gaat via Lijsje Kroeze naar Roemenië. Zij is betrokken bij Commissie Oost Europa van samenwerkingsgemeente de Levensbron uit Nijverdal. De  dankdagcollecte is nog niet vastgesteld. De diaconie is er mee bezig. Er zijn ideeën aangedragen.
  • Invulling diensten dopen en belijdenis: We hebben gesproken over de invulling van diensten voor dopen en belijdenis. Er zijn momenteel 4 gezinnen met dopelingen. Vraag is of we aparte diensten gaan organiseren of het tijdens een reguliere dienst willen vieren. Daarnaast kijken we naar een locatie waar meer genodigden zouden kunnen komen.

Organisatie:

  • Giften en collecte:

Week 38             Kerk € 697,13                   Diaconie € 140,-

Week 39             Kerk € 332,80                   Diaconie €  55,-

  • Data volgende overleg

19 oktober; 2 november; 16 november; 30 november; 14 december.

Terug