Updateverslag 16: GKSR in coronatijd

Updateverslag 16 GKSR in coronatijd
19 oktober 2020

Heeft u vragen of tips? Deel ze met één van de groepsleden. U vindt de contactgegevens in de Schakel of stuur een mail naar info@gksr.nl

Marja Krale, Marisca Kisteman, Jenneke Kroes, Henk Bisschop, ds. Van der Meulen, Janny Wobben en Jakob Ponstein

Eredienst:

 • De afgelopen 2 zondagen, mochten we  30 kerkgangers exclusief personeel uitnodigen en 6 tempelzangers.  Voor de dienst van afgelopen zondag hadden zich in eerste instantie meer dan 30 mensen aangemeld. Na de persconferentie van dinsdag waren er weer veel afmeldingen. Het blijkt dat mensen erg  voorzichtig worden. Zondag waren er geen 30 kerkgangers aanwezig.
 • Bij onvoldoende reguliere aanmelding is het mogelijk om tot vrijdag 18.00 uur op te geven via vrije aanmelding. Op de website komt een melding te staan dat er nog plaats is.
 • We willen nogmaals melden om je wel aan te melden wanneer je de dienst wilt bijwonen, ook al weet je dat het vol wordt. Heel belangrijk! Zo kunnen wij de behoefte inschatten.

Invulling activiteiten (pastoraat, jong en oud):

 • Zangdienst op de woensdagavonden om 20.00 uur:  18 november, 2 december en 16 december.
 • Catechisaties: de catechisaties, jeugdgroepen en clubwerk Staphorst gaan van start. Club Rouveen wordt maandelijks bekeken. De Rocksteady dienst is de laatste keer niet doorgegaan, we hopen dat de Rocksteadydienst met Dankdag wel door kan gaan.

Communicatie/invulling diensten:

 • Vergaderingen vinden alleen digitaal plaats, er wordt niet fysiek vergaderd.
 • Dopen: in overleg met de doopouders wordt gezocht naar een geschikt moment. Doopdiensten zullen waarschijnlijk in een aparte dienst op een ander tijdstip plaatsvinden. Nu Corona ons langer in zijn greep houdt vinden we het wel van belang dat ouders hun kinderen kunnen dopen.
 • Belijdenis: de belijdenis van de groep van vorig seizoen vindt dit kalenderjaar niet plaats. Na de jaarwisseling wordt het opnieuw bekeken.
 • Dankdag 4 november: dit wordt een dienst met vrije inschrijving.
 • Eeuwigheidszondag: deze vindt plaats op 22 november. Deze dienst is allereerst voor nabestaanden van de overledenen. Mocht er nog plek over blijven is via vrij inschrijving aanmelding mogelijk.

Organisatie:

 • Nieuwe ambtsdragers/vrijwilligers: een aantal mensen zijn benaderd en hebben ook toegezegd, binnenkort hoort u hier meer van.
 • Giften en collecte:
  Week 40            Kerk  € 346,00   Diaconie € 148,20
  Week 41             Kerk € 499,20    Diaconie  € 120,00
  Week 42             Kerk € 423,35    Diaconie  € 130,00
 • Data volgend (digitaal) overleg: 2 november; 16 november; 30 november; 14 december.

Klik hier voor het gebruiksplan van het kerkgebouw Staphorst

Terug