Updateverslag 17: GKSR in coronatijd

Updateverslag 17: GKSR in coronatijd
2 november 2020

Heeft u vragen of tips? Deel ze met één van de groepsleden. U vindt de contactgegevens in de Schakel of stuur een mail naar info@gksr.nl

Marja Krale, Marisca Kisteman, Jenneke Kroes, Henk Bisschop, ds. Van der Meulen, Janny Wobben en Jakob Ponstein

Eredienst:

 • Tempelzangers: Hou je van zingen? Meld je dan aan als tempelzanger. Stuur een mailtje naar info@gksr.nl Met een groepje van maximaal 6 personen mag je tijdens de eredienst volgens de liturgie zingen.
 • Aanmelden kerkdiensten: We willen nogmaals melden om je wel aan te melden wanneer je de dienst wilt bijwonen, ook al denk je dat het vol wordt. Heel belangrijk! Zo kunnen wij de behoefte inschatten.
 • Vrije inschrijving: Indien er nog plekken vrij zijn voor de kerkdienst wordt dit vermeld op donderdagavond na 18.00 uur op de website.
 • Positie ouderling van dienst: We constateren dat de ouderling van dienst op de eerste rij aan de rechterkant (kansel) te dicht op de zangers zit. Voortaan worden de eerste en derde rij aan de orgelkant vrij gehouden voor dienstdoende personen.

Invulling activiteiten (pastoraat, jong en oud):

 • Zangdienst op de woensdagavonden om 20.00 uur:  18 november, 2 december en 16 december.
 • Catechisaties/Club: In Staphorst wordt catechisatie gegeven in de kerk, in Rouveen liggen de catechisaties tot nader order stil. We onderzoeken of het mogelijk is om tweewekelijks Rock Steady te doen.
  Club Staphorst is begonnen. Club Rouveen is nog niet gestart en wordt per keer bekeken of het door kan gaan. De 15+ groep van Willem Voogd is gestart. Met Dankdag hebben we een Rocksteady dienst gehad in de kerkzaal in Rouveen.
 • Alpha cursus: Alpha Nederland biedt de cursus ook digitaal aan. We onderzoeken of wij ook de cursus digitaal kunnen aanbieden. Er zijn voldoende aanmeldingen om een cursus te starten.

Communicatie/invulling diensten:

 • Eeuwigheidszondag 22 november: Deze dienst is allereerst voor nabestaanden van de overledenen. Mocht er nog plek over blijven is via vrij inschrijving aanmelding mogelijk. Er is die zondag wel kindernevendienst.
 • Senioren kerstdienst: Deze (digitale) dienst is dinsdagavond 22 december om 19.00 uur, zie ook de komende Schakel.
 • Advent en kerst: We hebben besproken hoe er invulling gegeven wordt aan het adventsproject en de dienst op 1e
 • Kerstpakkettenactie: de jaarlijkse kerstpakkettenactie met de Rank gaat ook dit jaar door. Het inzamelen, maken van en bezorgen van de pakketten kan coronaproof. Inzameling is zaterdag 5 december. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Organisatie:

 • Giften en collecte:
  Week 43:            Kerk       € 589,20                            Diaconie             € 345
  Week 44:            Kerk       € 460,45                            Diaconie              € 355
 • Data volgend (digitaal) overleg: 16 november; 30 november; 14 december.
Terug