Updateverslag 19: GKSR in coronatijd

Updateverslag 19: GKSR in coronatijd
30 november 2020

Heeft u vragen of tips? Deel ze met één van de groepsleden. U vindt de contactgegevens in de Schakel of stuur een mail naar info@gksr.nl

Marja Krale, Marisca Kisteman, Jenneke Kroes, Henk Bisschop, ds. Van der Meulen, Janny Wobben en Jakob Ponstein

Eredienst

 • We signaleren dat de uitvaartdienst die onlangs is geweest alleen via een link van de begrafenisondernemer te zien is geweest. We vinden het wenselijk dat ook deze dienst naast het meeluisteren te zien is via de site van de kerk. We gaan organiseren dat meekijken mogelijk wordt. Of het daadwerkelijk gebeurd is natuurlijk afhankelijk van de wens en toestemming van de familie.
 • We hebben de kijkcijfers van de eerste periode van Kerkdienst kijken ontvangen. Sinds september zien we bijna een viervoudiging van het aantal kijkers. Dit is te verklaren omdat we vanaf toen gestopt zijn met uitzenden via YouTube. We onderzoeken nog wel of we via YouTube een link naar de uitzending op onze site kunnen maken.

Pastoraat

 • We bespreken dat het voor de jeugd een moeilijke tijd is. De mogelijkheden voor ontmoeting zijn beperkt. De jeugdouderlingen en jeugdwerker Mirjam willen met oud & nieuw toch proberen een leuke (digitale) activiteit organiseren.
  Daarnaast benaderd Mirjam de jeugd voor een kennismakingsgesprek. Ze wil graag 1 op 1 in contact komen om te weten wat de jeugd bezig houdt en wat we als kerk voor ze kunnen betekenen. De organisatie voor Rock Steady op 13 december is in volle gang.
 • De acties voor de inzameling kerstpakketten lopen voorspoedig.
 • De senioren kerstviering is dinsdagavond 22 december om 19.00 uur, de senioren zijn hiervoor uitgenodigd, deze dienst is ook digitaal te volgen. Zie ook de Schakel van november.

Organisatie

 • Diensten dopen en bevestiging nieuwe ambtsdragers. De data zijn gepland en liggen maandag ter goedkeuring voor aan de kerkenraad.
 • De belijdenisdienst schuift in ieder geval door naar het eerste kwartaal in 2021 en hopen het te organiseren voor de Pasen. Het heeft in ieder geval onze voorkeur dat de groep in 1 keer gezamenlijke als groep belijdenis kan doen. Daarbij hopen we dat ze daarbij omringd kunnen worden door in ieder geval de naaste familieleden. De huidige maatregelen maken dit voor de groep haast onmogelijk. We spreken er in januari over door.
 • Invulling kerstdienst: Samen met de kinderen en jeugd wordt deze dienst voorbereid en ingevuld. Zij zullen dan ook worden uitgenodigd samen met hun ouder(s) aanwezig te zijn in de dienst. We verwachten daarmee dat het maximum aantal van 30 personen gehaald wordt. We hopen natuurlijk dat u op 25 december om 11.15 uur massaal meekijkt en doet vanuit huis.
 • Met GKV evalueren we het huidige gebruiksplan.

Giften en collecte:

Week  45                           Kerk € 504,15                  Diaconie € 100,00

Dankdagcollecte              € 1.517,32
Week 46                            Kerk € 426,05                   Diaconie € 195,00

Week 47                            Kerk € 453,90                    Diaconie € 165,00

Week 48                            Kerk € 385,85                    Diaconie € 205,00

We zijn dankbaar voor de opbrengst van de collecten in de afgelopen periode.
De collecten blijven heel stabiel en laten zelfs een lichte stijging zien t.o.v. het voorjaar.

Viering Heilig Avondmaal

Op zondag 6 december vieren we het Heilig Avondmaal. We bieden de mogelijkheid er thuis aan deel te nemen. Maar laat een ieder die vanwege de hele context en ongebruikelijke setting moeite heeft om deel te nemen zich geheel vrij voelen daarvan af te zien. Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer in de kerk de viering ondanks alles doorgaat daarvan ook zegen kan uitgaan.

Hoe?

De viering van het Heilig Avondmaal is onderdeel van de digitale dienst. De dominee, dienstdoende ouderlingen en diaken zullen in de kerk aan de tafel gaan. De aanwezige kerkgangers en tempelzangers nemen deel vanaf hun zitplaats in de kerk. Ze krijgen brood en wijn dat per persoon voorverpakt is. Als u wilt en kunt mag u thuis mee vieren. We roepen u op thuis gepaste omstandigheden te creëren en wijzen u op het gegeven dat in onze kerk kinderen niet deelnemen.

Praktisch invulling thuis

Laat ieder (die zich vrij voelt om aan de viering deel te nemen) brood kopen en wijn of druivensap. Zet het klaar. Niet op de alledaagse broodplank of in het gewone wijnglas. Maar zo dat de bijzonderheid van dit brood en deze wijn zichtbaar wordt. Kijk naar de digitale dienst. Bid met Ds Van der Meulen mee als deze bidt om de Geest over de gaven van brood en wijn. In dit gebed wordt de levende Heer gevraagd zelf aanwezig te zijn in de tekens van brood en wijn. Neem, eet en drink. Weet je in geloof verbonden met je broers en zussen in Christus. Laat de handen van de Heer je zo raken in je ziel en het sociale isolement opheffen. Want in Christus bestaat het niet.

Terug