Updateverslag 2: GKSR in coronatijd

Updateverslag 2. GKSR in coronatijd
3 april 2020

Via deze weg willen we u als gemeente zoveel mogelijk op de hoogte houden van ontwikkelingen en activiteiten van onze kerk.
Neem bij vragen, suggesties, aanbieden van hulp contact op met één van de groepsleden.
U vindt de contactgegevens in de Schakel of stuur een mail naar info@gksr.nl

Marja Krale, Marisca Kisteman, Jenneke Kroes, Henk Bisschop, ds. Van der Meulen, Jakob Ponstein

(klik hier voor meer informatie over deze groep)

————————————————————————————————————————————–

 1. Eredienst:
 • Op zondag 29 maart is voor het eerst de dienst uitgezonden via Youtube. Er is waardering voor de inzet van de werkgroep. Het is een toegevoegde waarde dat predikant en de tekst van de beamer in één beeld gepresenteerd worden. Helaas was het geluid van het orgel van onvoldoende kwaliteit. Dit was onvoorzien. De werkgroep werkt deze week aan een oplossing.
 • Aan de kwaliteit van het beeld wordt gewerkt. Besloten is het abonnement voor de snelheid voor internet te verhogen. We gaan naar de maximaal haalbare snelheid wat de kabels bij de kerk kunnen leveren. Op 17 april wordt dit geregeld door KPN. Daarnaast is ook de internetsnelheid bij gemeenteleden thuis van invloed op de kwaliteit. Beide bepalen dus de kwaliteit van het beeld bij u thuis.
 • Familie van Dongen heeft aangeboden een dienst te ondersteunen met muziek en zang. Besloten is hiervan gebruik te maken op 1e Paasdag. Er zullen de komende weken vaker mensen gevraagd worden om met muziek of zang de diensten te begeleiden.
 • Jeugdwerker Mirjam leest een Paasverhaal voor tijdens de dienst op 1e Paasdag
 • De dienst van Goede Vrijdag wordt gehouden in Staphorst en van daaruit uitgezonden. Reden is dat in Staphorst alle technische voorzieningen voor beeld en geluid om uit te zenden aanwezig zijn.
 • De Vespers in de stille week zijn te volgen via de website en Youtube. Het is in samenwerking met GKv.
 • Bij de diensten zijn de volgende personen aanwezig: dominee, ouderling Staphorst + Rouveen, diaken, team beeld en geluid, muzikant(en) en koster. Dit valt binnen de maatregel van maximaal 30 personen bij religieuze bijeenkomsten.
 1. Invulling activiteiten (pastoraat, jong en oud)
 • Wekelijks maakt jeugdwerker Mirjam een vlog. Deze staat op woensdagmiddag 14.00 uur online.
 • Tijdens de stille week is er dagelijks een bijdrage van Mirjam. Deze komt online via de website.
 • Kinderen van de kindernevendienst ontvangen deze week materiaal voor het maken van een Palmpasen stok.
 • De maillijst voor de wekelijks verzending van de Nieuwsbron is aangevuld vanuit de administratie. 386 leden ontvangen de Nieuwsbron. Leden waarvan geen mailadres bekend is worden gebeld en gevraagd of ze de Nieuwsbron ook willen ontvangen. Leden zonder mailadres kunnen aangeven de Nieuwsbron geprint in de brievenbus te ontvangen. De diaconie zorgt voor verspreiding.
 • Contactpersonen bellen gemeenteleden met de vraag hoe het gaat. Nu fysiek bezoek onmogelijk is proberen we op deze wijze met elkaar verbonden te blijven. Contact personen proberen te achterhalen waar behoefte aan is en vragen naar een lied dat mensen graag luisteren. Dit willen we gebruiken voor een nieuwe activiteit.
 • Kaarten voor de Paasgroetenactie worden verdeeld onder gemeenteleden. De diaconie benadert willekeurig gemeenteleden om de kaarten van een groet te voorzien.
 1. Organisatie
 • In geval van een rouwdienst volgen we de geldende maatregelen van de overheid. Daarbij bespreken we altijd de mogelijkheden met de uitvaartbegeleider. Op dit moment geldt er een maximum van 30 personen die aanwezig mogen zijn. Onze kerkgebouwen zijn geschikt om 30 personen op 1,5 meter afstand van elkaar te ontvangen.
 • We proberen digitaal collecteren voor zondag mogelijk te maken. Er is sinds kort een app beschikbaar waarbij de opbrengsten volledig naar het collectedoel gaan. Klik hier voor meer informatie over digitaal collecteren.
 • De afgelopen weken zijn er giften ontvangen voor collecten via de bankrekening:
  Kerk: 22 maart: € 147
  29 maart: € 257
  Diaconie:  t/m 29 maart: € 130
  We vinden dit bemoedigend. We zijn dankbaar voor iedere gift.
 • We nemen contact op met de commissies; voorbereidingsgroep beroeping, zalen Rouveen, gemeenteopbouw en Preekvoorziening. We vinden het van belang dat het werk van deze commissies doorgaat. Ook nu fysiek overleg onmogelijk is.

 

Terug