Updateverslag 23: Kernteam GKSR

Updateverslag 23: Kernteam GKSR
16 februari 2021

Heeft u vragen of tips? Deel ze met één van de groepsleden. U vindt de contactgegevens in de Schakel of stuur een mail naar info@gksr.nl

Marja Krale, Marisca Kisteman, Jenneke Kroes, Henk Bisschop, ds. Van der Meulen, Koob Logtenberg, Janny Wobben en Jakob Ponstein

Eredienst:

 • De diensten zonder publiek en zang gaan voorlopig op dezelfde voet verder. We wachten de persconferentie van 23 februari af. We hopen allen dat we snel weer als gemeente samen kunnen komen.
 • Zondag 28 februari is er een doopdienst met 2 dopelingen. Naast het gezin, mogen ook de wederzijdse ouders aanwezig zijn. Bij afwezigheid van ouders mogen andere dierbaren die plek innemen. Aangevuld tot maximaal 4 personen.

Invulling activiteiten (pastoraat, jong en oud):

 • De voorbereidingen voor het houden van vespers in de Stille week zijn in gang gezet.
 • De (online) RockSteady dienst van zondag 14 februari was een groot succes.
 • De zanguurtjes op de woensdag avonden zijn voorlopig herhalingen van eerder opgenomen uitzendingen. De volgende uitzending is woensdag 3 maart om 20.00 uur.
 • Donderdag 4 maart is er een online avond voor opvoeders, Ds A. Oosterwijk heeft deze avond de leiding. Zie ook bericht op de website.
 • Zondag 14 maart is er een online jeugddienst via het YouTube kanaal. Die dienst is om 11.00 uur. Het thema is geluk.
 • Het paasproject van de kindernevendienst loopt goed. De pakketjes zijn bij de kinderen thuis gebracht.
 • Zaterdagavond 27 februari wordt er een Pubquiz georganiseerd. Voorafgaand aan de komende dienst wordt er kort aandacht aan besteedt. Het is ook te vinden op de website.

Organisatie

 • Het kernteam vergadert 1 x in de 3 weken. De eerstvolgende (online) vergadering is maandag 8 maart.
 • Giften en Collectes:
  Week 4: Kerk: €  211,20                 Diaconie: € 27,00
  Week 5: Kerk: € 324,20                 Diaconie: € 162,00
Terug