Updateverslag 26: Kernteam

Verslag 26 Kernteam GKSR
19 april 2021

Heeft u vragen of tips? Deel ze met één van de groepsleden. U vindt de contactgegevens in de Schakel of stuur een mail naar info@gksr.nl

Marja Krale, Marisca Kisteman, Jenneke Kroes, Henk Bisschop, ds. Van der Meulen, Koob Logtenberg, Janny Wobben en Jakob Ponstein

Eredienst:

 • Vanaf zondag 2 mei is de aanvangstijd van de zondagse dienst 11.00 uur. De luchtkwaliteit in de kerk is met de Paasdienst gemeten. Die is ruim onder de norm. Ook de ventilatie werkt goed. Daarom is een half uur luchten tussen de kerkdiensten voldoende en kan de 2e dienst  weer om 11.00 uur beginnen i.p.v. 11.15 uur.
 • Voor zowel de Hemelvaartsdienst 13 mei als de Pinksterdienst 23 mei geldt een vrije inschrijving. Beide diensten beginnen om 11.00 uur.

Invulling activiteiten (pastoraat, jong en oud):

 • De zanguurtjes op de woensdag avonden vinden weer fysiek plaats. De eerstvolgende uitzending is woensdag 28 april om 20.00 uur.
 • In mei zijn er twee avonden voor de leden uit het pastoraatsteam voor toerusting in het pastoraat. De avonden staan onder leiding van Bert Bakker.

Organisatie

 • Het kernteam vergadert 1 x in de 3 weken. De eerstvolgende (online) vergadering is maandag 10 mei.
 • Giften en Collectes:
  Week 13:                Kerk: € 341,50                 Diaconie: € 207,00
  Week 14:               Kerk: € 429,80                 Diaconie: € 52,00
  Week 15:               Kerk: € 349,30                 Diaconie: € 100,00

 

Terug