Updateverslag 3. GKSR in coronatijd

Updateverslag 3. GKSR in coronatijd
9 april 2020

Via deze weg willen we u als gemeente zoveel mogelijk op de hoogte houden van ontwikkelingen en activiteiten van onze kerk.
Neem bij vragen, suggesties, aanbieden van hulp contact op met één van de groepsleden.
U vindt de contactgegevens in de Schakel of stuur een mail naar info@gksr.nl

Marja Krale, Marisca Kisteman, Jenneke Kroes, Henk Bisschop, ds. Van der Meulen, Jakob Ponstein

(klik hier voor meer informatie over deze groep)

————————————————————————————————————————————–

 1. Eredienst:
 • De dienst van zondag 5 april is via Youtube op een mooie manier uitgezonden. Van diverse gemeenteleden hebben we positieve reacties ontvangen. Het was mooi dat de tekst vol in beeld kwam en op de voorgrond stond, het geluid was goed, zang is een aanwinst! Mooi beeld met inzoomen op de momenten dat daar de gelegenheid voor was. Aan kleine technische verbeteringen, ondertiteling en belichting wordt gewerkt. Er wordt gewerkt aan een betere camera positie, zodat de dominee nog meer in de camera kijkt.
 • De diaconie gaat na afloop van de dienst de link met digitaal collecteren delen in de app-groepjes die ze kennen. Zo ontstaat er toch een soort doorgifte van de collecte. In Rouveen heeft een app-groep een aantal weken geleden al getest met het doorgeven van rol pepermunt via de app. Een uitstekend idee! Dan moet de collecte ook lukken…
 • Tijdens de dienst op 1e Paasdag komt de familie Van Dongen muziek maken en zingen. Jeugdwerker Mirjam verzorgt een verhaal. Foto’s van de kinderen met Palmpasenstokken worden voor de dienst getoond via Youtube.
 • Samen met GKv proberen we nog een zangdienst te organiseren op 2e Paasdag.

2.   Invulling activiteiten (pastoraat, jong en oud)

 • De eerste belronde heeft veel waardevolle informatie opgeleverd. Er zijn hulpvragen en praktische informatie gedeeld. Mensen zonder bekend emailadres hebben zich aangemeld voor de digitale nieuwsbron. Daarnaast krijgt een vijftal gemeenteleden vanaf deze zaterdag de nieuwsbron in de brievenbus.
 • De oproep voor contactpersonen die in deze tijden anderen willen bellen heeft 10 vrijwilligers opgeleverd. Daar zijn we heel dankbaar voor.
 • In de app-groep voor de jeugd heeft Mirjam een spel uitgezet. Hier wordt leuk op gereageerd. Het is nog wel een beetje zoeken naar een goede aansluiting en interactie met de jeugd.
 • Jeugdouderling Marisca neemt initiatief voor het uitzetten van een programma en data voor het jeugdwerk van volgend seizoen. Daarnaast wordt gekeken naar mogelijkheden om activiteiten van dit seizoen nog op een goede manier met elkaar af te sluiten.
 • We signaleren dat jongeren zich in toenemende mate zorgen maken of het thuis moeilijk hebben. We zoeken naar mogelijkheden. In het besef dat het kwetsbaar is en in gesprek komen een uitdaging is.
 1. Organisatie
 • We onderzoeken de mogelijkheden naar één handig digitaal videosysteem, zodat we meer gemeenteleden kunnen verbinden en activiteiten organiseren. Hoe meer gemeenteleden hetzelfde systeem gebruiken, hoe handiger het is elkaar digitaal te ontmoeten. Het is van belang dat het een eenvoudig te installeren systeem is en rekening houdt met privacy. Voor de installatie van het systeem bij mensen die het lastig vinden een videosysteem te installeren vragen we t.z.t. gemeenteleden met kennis en kunde te helpen. Het volgende overleg nemen we een besluit over het centrale systeem. Met dank aan tipgever Henk uit Rouveen.
 • We besluiten dat het moderamen en de kerkenraad voor half juni nog minimaal één keer vergaderd. Afhankelijk van de geldende maatregelen zal dit digitaal of fysiek zijn.
 • De giften die we ontvangen hebben voor collecten via de bankrekening in de periode 30-3 t/m 5-4 zijn:
  € 324 voor de kerk en € 117 voor de diaconie.
  Dit is exclusief de bijdrage van de digitale collecte. We krijgen hier maandelijks een overzicht van.
  De diaconie informeert bij de Voedselbank wat er nodig is op dit moment. Daarnaast gaat de diaconie onderzoeken of er een buffer moet worden aangelegd voor mensen die door deze crisis in financiële nood komen.
 • Volgend overleg is dinsdag 14 april om 19.45 uur.
Terug