Updateverslag 4. GKSR in coronatijd

Updateverslag 4. GKSR in coronatijd
16 april 2020

Via deze weg willen we u als gemeente zoveel mogelijk op de hoogte houden van ontwikkelingen en activiteiten van onze kerk.
Neem bij vragen, suggesties, aanbieden van hulp contact op met één van de groepsleden.
U vindt de contactgegevens in de Schakel of stuur een mail naar info@gksr.nl

Marja Krale, Marisca Kisteman, Jenneke Kroes, Henk Bisschop, ds. Van der Meulen, Jakob Ponstein

(klik hier voor meer informatie over deze groep)

————————————————————————————————————————————–

 1. Eredienst:
 • Afgelopen week zijn er veel diensten (online) uitgezonden, de diensten via Youtube worden goed bekeken. Het waren mooie en waardevolle diensten. Iedereen die heeft geholpen met het organiseren en mogelijk maken van deze diensten hartelijk dank! De zangdienst van 2de Paasdag is in samenwerking met GKV binnen 1 week georganiseerd.
 • KPN heeft de afspraak voor installatie van sneller internet afgezegd. Reden is dat zij geen bezoek doen in deze periode. De kerkrentmeesters hebben contact met KPN, om toch te zorgen dat sneller internet in de kerk geregeld wordt. Daarmee gaat de kwaliteit van uitzenden nog verder omhoog.
 • Het is mogelijk om de ondertiteling bij diensten via Youtube aan te zetten. Let op; het is automatische ondertiteling en er is kans dat woorden verkeerd ondertiteld worden.
 • Naar aanleiding van een mail van een gemeentelid is er een extra knop geplaatst op de website. Via deze knop ‘kijk mee’ kom je rechtstreeks bij de live uitzending en de eerder uitgezonden diensten via Youtube.
 1. Invulling activiteiten (pastoraat, jong en oud)
 • Inmiddels zijn 13 vrijwilligers actief die wekelijks gemeenteleden bellen. Marja coördineert de belactie, verzamelt de opgehaalde informatie en zorgt voor opvolging van acties. We krijgen via de bellers terug dat de actie gewaardeerd wordt.
 • De bellers hebben aan gemeenteleden gevraagd een favoriet lied door te geven. Inmiddels is een behoorlijke lijst aangelegd. We onderzoeken de mogelijkheden deze liederen samen met een korte meditatie uit te zenden. Deze uitzending is op 22 april, klik hier voor meer informatie.
 • Binnen het jeugdpastoraat worden reeds ingezette acties voortgezet en indien nodig uitgebreid. Er wordt start gemaakt met de planning voor volgend seizoen.
 1. Organisatie
 • Zoals vorige week vermeld hebben de mogelijkheden voor het gebruik van één centraal videosysteem uitgezocht. We hebben besloten dat de organisator van een activiteit vrij is in de keuze van een systeem. Wel vragen we iedereen die een video overleg organiseert zich te houden aan een aantal richtlijnen en gedragsregels. Hiermee willen we bewustwording creëren wat wel en wat niet wenselijk is te bespreken. We maken hiervoor een document dat iedere organisator mee stuurt bij de uitnodiging. Reden voor deze werkwijze is dat er simpelweg veel verschillende aanbieders zijn. De meeste zijn gratis in ruil voor het verzamelen van data. De keuze voor een betaald systeem vinden we onwenselijk omdat we gemeenteleden niet willen verplichten om kosten te maken.
 • In deze periode is het werven van nieuwe ambtsdragers onmogelijk. We kunnen het proces en het tijdspad onvoldoende invullen. We adviseren het moderamen alle aftredende ambtsdragers te vragen om de termijn te verlengen tot en met 31 december 2020. Dan kan in de periode na de zomer goede invulling gezocht worden en blijft het werk van de kerk doorgang vinden.
 • We vinden het wenselijk dat de diensten vanaf 1 mei om 9.15 uur uitgezonden worden i.p.v. 9.00 uur. Dan is er in de ochtend meer tijd om alles en iedereen goed te installeren. Dit is onder voorbehoud dat GKv ook akkoord is. Er is overleg met GKv.
 • Met elkaar hebben we gedachten uitgewisseld over de viering van Heilig Avondmaal op 7 juni. We nemen de komende week de tijd te onderzoeken of en hoe we het op een waardige manier kunnen organiseren.
 • We besluiten dat het kerkelijk bureau zorgt dat emailadressen die vermeld worden op de Nieuwsbron, de Schakel en op de website actueel houdt. Dit betreft dus alleen mailadressen van personen die een functie of taak hebben waarbij het emailadres met andere leden gedeeld mag worden.
 • De giften die we mochten ontvangen in de periode 6 april t/m 14 april zijn:
  Via de bankrekening van de kerk: € 340
  Via de bankrekening van de diaconie: € 173
  Via de uitbetaling digitale collecte: € 357
  De uitbetaling van digitale collecte is exclusief het weekend van Pasen.
  We zijn de gevers ontzettend dankbaar voor deze donaties.

Het volgende overleg is maandag 20 april om 19.45 uur.

Terug