Updateverslag 5 GKSR in coronatijd

Updateverslag 5. GKSR in coronatijd
23 april 2020

Via deze weg willen we u als gemeente zoveel mogelijk op de hoogte houden van ontwikkelingen en activiteiten van onze kerk.
Neem bij vragen, suggesties, aanbieden van hulp contact op met één van de groepsleden.
U vindt de contactgegevens in de Schakel of stuur een mail naar info@gksr.nl

Marja Krale, Marisca Kisteman, Jenneke Kroes, Henk Bisschop, ds. Van der Meulen, Jakob Ponstein

(klik hier voor meer informatie over deze groep)

————————————————————————————————————————————–

 1. Eredienst:

 • KPN is geweest vorige week om sneller internet te realiseren. Dit was afgelopen zondag duidelijk merkbaar. Het team beeld en geluid heeft een prachtige dienst laten zien afgelopen zondag. Zelf zijn ze nog niet helemaal tevreden omdat er af en toe een hapering zit in het beeld. Maar hier wordt nog aan gewerkt. Geluid is verder prima.
 • Ondertiteling bij weergave via Youtube kan, maar dit kan niet tijdens de live uitzending. Meestal wordt de ondertiteling een paar dagen later toegevoegd.
 • We willen graag dat de wekelijkse Eredienst op een zo’n mooi mogelijk manier wordt uitgezonden. Daarom zijn een aantal zangers gevraagd om muzikale medewerking te verlenen. De zangers rouleren wekelijks volgens een rooster. Het aantal mensen dat in de kerk aanwezig is tijdens de dienst is dan ongeveer 12 personen. Dit zijn; predikant, 2 ouderlingen, diaken, koster, cameraman, geluidsman, organist en zangers. Met minimale bezetting doen we het maximale voor een waardige eredienst.
 • Met GKv is overlegd dat één van hun gemeenteleden de komende periode blijft zorgen voor een mooi bloemstuk in de kerk. In ieder geval voor de periode t/m 1 juni.
 • Bij de rouwdienst op donderdag 23 april zullen tussen de 20 en 30 personen aanwezig zijn. Er zal rekening gehouden worden met de richtlijnen van het RIVM. De dienst is thuis mee te luisteren via de Lukaskastjes en via internet (kerkdienst luisteren). Indien een cameraman aanwezig kan zijn en met toestemming van de familie kan er gekozen worden de dienst via Youtube uit te zenden.
 1. Invulling activiteiten (pastoraat, jong en oud)

 • We bespreken de bestaande activiteiten en constateren dat de ingezette acties, belrondes en wekelijkse bidstond naar wens verlopen.
 • We bespreken de volgende keer of de vakantiebijbelclub op een of andere manier doorgang kan vinden. Een volgende keer is er meer duidelijk over de voortgang van de maatregelen die het kabinet neemt. (Let op: we hebben overleg overleg op 20 april. Op 21 april komt het kabinet met nieuws over de te volgen maatregelen)
 • De voedselbankinzameling is een groot succes. We bespreken het idee dat het mooi zou zijn om als diaconieën van de verschillende kerken in Staphorst – Rouveen gezamenlijk dit initiatief op te pakken. In tijden van crisis als kerken laten zien gezamenlijk voor een maatschappelijk doel je in te zetten. Om samen nog meer te bereiken i.p.v. afzonderlijk als kerken ieder een eigen actie te doen. Het diaconaal Platform in de gemeente Staphorst benaderen we voor dit initiatief. We brengen daar ook het idee in voor een speciaal noodfonds voor mensen die n.a.v. de crisis financiële hulp nodig hebben.
 • a.v. het idee om een programma uit te zenden met verzoeknummers van gemeenteleden is er op woensdag 22 april om 20.00 uur een uitzending met een korte meditatie door Gerda Jongsma. Uitzending hiervan gaat via de Lukaskastjes en het internet (kerkdienst luisteren). We besluiten dat er nog een volgende uitzending komt op woensdag 6 mei, weer om 20.00 uur. Dit kan dan al bekend worden gemaakt op 22 april.
 1. Organisatie

 • We hebben uitgebreid gesproken over het uitstellen of door laten gaan van Heilig Avondmaal. Het is van belang hier zorgvuldig over te denken en met elkaar standpunten en overwegingen te delen. Deze uitgesproken overwegingen leggen we voor aan het moderamen en de kerkenraad voor het nemen van een besluit.
 • De giften die we mochten ontvangen in de periode van 14 tot en met 20 april zijn:

Via de bankrekening van de kerk € 104,00

Via de bankrekening van de diaconie € 276,00

Via de digitale collecte € 246,00 ( De digitale collecte is inclusief het paasweekend)

 • Er is gesignaleerd dat de Nieuwsbron op zaterdag de laatste periode vaak later op de dag binnenkomt. We willen zorgen dat de Nieuwsbron wekelijks op zaterdag voor 12.00 uur bij u binnen is in de mail.
 • Volgende overleg is op dinsdag 5 mei om 19.45 uur.
Terug