Updateverslag 6 GKSR in coronatijd

Updateverslag 6. GKSR in coronatijd
5 mei 2020

Via deze weg willen we u als gemeente zoveel mogelijk op de hoogte houden van ontwikkelingen en activiteiten van onze kerk.
Neem bij vragen, suggesties, aanbieden van hulp contact op met één van de groepsleden.
U vindt de contactgegevens in de Schakel of stuur een mail naar info@gksr.nl

Marja Krale, Marisca Kisteman, Jenneke Kroes, Henk Bisschop, ds. Van der Meulen, Jakob Ponstein

(klik hier voor meer informatie over deze groep)

————————————————————————————————————————————–

1. Eredienst:

• Het tijdstip van aanvang van de kerkdiensten wijzigt van 9.15 uur naar 9.00 uur. De GKv blijkt toch te weinig tijd te hebben, als we uiterlijk 10.45 uur klaar zijn met de dienst. Ze gebruiken wel hetzelfde materiaal, maar een andere opstelling. Er moeten microfoons verplaatst worden. En ze hebben meer muzikanten, waardoor ze graag nog even de tijd hebben om voor de dienst wat door te spelen. Praktisch blijkt dat als wij om 9.15 uur beginnen zij te weinig tijd hebben voor een juiste en goede voorbereiding. We gunnen iedereen een prettige voorbereiding en besluiten gehoor te geven aan de vraag onze diensten om 9.00 uur te starten.
• We verwachten dat de komende maanden het uitzenden van de kerkdiensten via Youtube nodig zal blijven. Er zijn veel positieve reacties op de uitzendingen. Besloten is op de huidige weg verder te gaan. We huren de komende periode een camera om de diensten te blijven uitzenden. De huidige camera hadden we een aantal weken in bruikleen. Het is ook mogelijk rouwdiensten via youtube uit te zenden. Alleen na overleg en met uitdrukkelijke toestemming van familie en nabestaanden.

2. Invulling activiteiten (pastoraat, jong en oud)

• Het merendeel van de gemeenteleden is in de afgelopen weken gebeld. De ouderen worden op dit moment voor de 2e keer gebeld. Evenals mensen die hebben aangegeven graag vaker gebeld te willen worden. Er blijkt veel waardering te zijn voor het bellen. Acties of meldingen die uit de gesprekken naar voren komen worden afgehandeld. We krijgen ook terug dat gemeenteleden onderling met elkaar bellen. We hopen dit u dit blijft vasthouden. Ook als we straks naar het ‘nieuwe’ normaal gaan.
• De jeugdouderlingen en jeugdwerker zijn volop bezig met de activiteiten en planning voor volgend winterseizoen. Er is contact met de leidinggevenden van o.a. de catechisatie, Rock Steady, kindernevendienst en christelijk jeugdwerk Staphorst. De huidige inzet richt zich op het goed voorbereiden van het nieuwe seizoen. Voor dit seizoen zullen geen nieuwe activiteiten opgestart worden.
• In de huidige situatie kan de vakantiebijbelclub niet doorgaan zoals anders. De leiding heeft een aantal alternatieve mogelijkheden bedacht. O.a. een invulling met filmpjes via Facebook en een optie is het verplaatsen naar de herfstvakantie. Onder voorbehoud van de geldende maatregelen. Er is ook een idee opgedaan om net als met Palmpasen materiaal op te halen bij de kerk, zodat kinderen daar zelf mee aan de slag kunnen. Dit kan dan nog een keer via foto’s gedeeld via de Schakel en in de kerkdiensten in de zomer. Dit idee wordt nog uitwerkt.

• De jeugdouderlingen en jeugdwerker zijn bezig met het schrijven van een beleidsplan. Het is de ambitie deze eind deze maand in de kerkenraad te bespreken.
• De avond over geloofsopvoeding die in maart gepland stond is verplaatst naar november.
• Op woensdag 20 mei is de volgende muzikale uitzending. Dit is een vervolg op de uitzendingen op 22 april en 6 mei.

3. Organisatie

• We denken na over hoe we een 1,5 meter samenleving voor ons zien in de kerk en bij andere dingen die we zouden kunnen organiseren. Hoeveel mensen kun je kwijt? Welke consequenties heeft dat voor je opstelling? Gezinnen hoeven niet 1,5 meter uit elkaar, maar dit heeft wel weer consequenties voor de opstelling. We ervaren dat het op dit moment lastig hier al concrete invulling aan te geven. Het kader en maatregelen zijn nog te onduidelijk. We houden dit punt op de agenda tot er meer bekend is over wat mag en wat moet. Zodat indien regels soepeler worden we snel keuzes kunnen maken.
• Ontvangen collectes in de week van 19 april – 26 april:
Diaconie € 481,-
Kerk (incl. digitale collecte) € 717,50

Ontvangen collectes in de week van 27 april – 4 mei:
Diaconie € 611,-
Kerk (incl. digitale collecte) € 620,-
Contant voor de Diaconie € 50,-
Contant voor de Kerk € 50,-
Contant voor Gambia € 50,-

• Volgende overleg is op maandag 18 mei om 19.45 uur.

Terug