Updateverslag 7: GKSR in coronatijd

Updateverslag 7. GKSR in coronatijd
18 mei 2020

Via deze weg willen we u als gemeente zoveel mogelijk op de hoogte houden van ontwikkelingen en activiteiten van onze kerk.
Neem bij vragen, suggesties, aanbieden van hulp contact op met één van de groepsleden.
U vindt de contactgegevens in de Schakel of stuur een mail naar info@gksr.nl

Marja Krale, Marisca Kisteman, Jenneke Kroes, Henk Bisschop, ds. Van der Meulen, Jakob Ponstein

(klik hier voor meer informatie over deze groep)

————————————————————————————————————————————–

1. Eredienst:

• Er is een vraag gekomen over hoe om te gaan met 70+’ers die aanwezig willen zijn als ‘tempelzanger’. We wijzen mensen op risico’s die er mogelijk zijn. Besluit tot aanwezigheid is verantwoordelijkheid die bij ieder persoonlijk ligt. Net als de verantwoordelijkheid de RIVM-maatregelen over verkoudheid, koorts en afstand houden op te volgen. Op het rooster van de zangers staan wekelijks maximaal 6 personen.
• Het beeld tijdens de dienst op 17 mei was schokkerig en van minder kwaliteit dan de afgelopen weken. Reden is dat de voorgeprogrammeerde instellingen helaas verdwenen waren. Tijdens de dienst kon het niet opgelost worden. De huidige opbouw bestaat uit koppelingen van veel verschillende elementen. Dat maakt het systeem gevoelig voor dergelijke problemen. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar alternatieve en stabiele systemen voor kerktelevisie. Offertes zijn aangevraagd. Naast de techniek is de bemensing en organisatie een belangrijke voorwaarde bij de installatie van een professioneel systeem voor kerktv.

2. Invulling activiteiten (pastoraat, jong en oud)

• De belronde langs alle gemeenteleden is afgerond. Er zijn voldoende liederen ontvangen voor de organisatie van een nieuwe muzikale dienst op woensdagavond. Besloten is dat de komende periode gemeenteleden van 70 jaar een ouder met regelmaat gebeld zullen blijven worden. Hiervoor is een lijst gemaakt met vaste leden per contactpersoon.
• Op woensdag 3 juni is de volgende muzikale uitzending. Het team doet het met veel plezier. De gemeenteleden waarderen de uitzendingen. Er zijn voldoende liederen om door te gaan.
• Marisca onderzoekt hoe ze samen met de commissie voor de VBC het beste invulling kan geven aan een programma. Ter inspiratie gaat ze samen met Miriam een video-overleg volgen van de HGJB.
• De voorbereiding voor het uitdelen van de plantjes op woensdag 20 mei zijn in volle gang. Alle activiteiten zijn geregeld. Woensdagmiddag gaan de kinderen uit Staphorst en Rouveen op pad om een bakje en bloemetje te overhandigen aan alleenstaanden vanaf 40 jaar in onze gemeente. Als teken van verbondenheid en om als kerk te laten weten dat we aan ze denken in deze tijd. Het bloemetje is voorzien van een bemoedigende tekst.
• Mirjam heeft een concept beleidsplan voor de jeugd opgesteld. Ze bespreekt het met de jeugdouderlingen. Ambitie is deze nog in het moderamen overleg van juni te agenderen en bespreken.

3. Organisatie

• Invulling 1,5 mtr kerk
We bespreken het protocol van de PKN voor het organiseren van kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten. Vanaf 1 juni 2020 mogen er 30 mensen aanwezig zijn en vanaf 1 juli 100 mensen bij religieuze bijeenkomsten. We kunnen gebruik maken van deze versoepeling. Lees het protocol: https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/

Hoe zouden we dat voor onze kerk kunnen invullen? Na bestudering van het protocol is de conclusie dat er veel praktische zaken zijn waar we een oplossing voor moeten gaan bedenken. Het is nodig een gebruiksplan op te stellen. In alle openheid en eerlijkheid laten we u weten te worstelen om te komen tot een verstandige en wijze invulling. Kunnen we een dienst organiseren waarin gemeentezang wordt afgeraden? Kunnen we het reinigen van de kerk tijdens en tussen diensten organiseren met vrijwillige schoonmakers? Welke consequentie heeft het voor het gemeente zijn en de onderlinge verbondenheid als we voor een nog langere periode geen bijeenkomsten organiseren? Hoe gaan we invulling geven aan een verplicht reserveringssysteem? We besluiten een voorstel te maken voor het overleg van de kerkenraad op 25 mei.

• Ontvangen collectes in de week van 5 – 9 mei:
Diaconie € 96,-
Kerk (incl. digitale collecte) € 405

Ontvangen collectes in de week van 10 mei – 16 mei:
Diaconie € 79,-
Kerk (incl. digitale collecte) € 311,-

• Volgende overleg is op maandag 8 juni om 19.45 uur

Terug