Updateverslag 8: GKSR in coronatijd

Updateverslag 8. GKSR in coronatijd
2 juni 2020

Via deze weg willen we u als gemeente zoveel mogelijk op de hoogte houden van ontwikkelingen en activiteiten van onze kerk.
Neem bij vragen, suggesties, aanbieden van hulp contact op met één van de groepsleden.
U vindt de contactgegevens in de Schakel of stuur een mail naar info@gksr.nl

Marja Krale, Marisca Kisteman, Jenneke Kroes, Henk Bisschop, ds. Van der Meulen, Jakob Ponstein

(klik hier voor meer informatie over deze groep)

————————————————————————————————————————————–

1. Eredienst:

• We kijken terug op de diensten van afgelopen weken. De zangdienst die op zaterdagavond is opgenomen en op pinksterzondag om 18.00 uur online kwam was een mooie aanvulling en wordt erg gewaardeerd. We zijn dankbaar voor de mensen die een getuigenis hebben gedaan. Vanuit het delen van persoonlijke geloofservaringen gaat kracht uit voor geloofsgroei in de hele gemeente. Complimenten voor de organisatie en alle medewerkers!
• We bespreken een aantal suggesties die zijn aangedragen. De eerste is het verminderen van het zingen van het aantal coupletten van een lied. Hierdoor neemt de duur van de dienst af. We besluiten dat predikanten vrij zijn in de keuze voor het aantal te zingen coupletten en liederen. De predikant heeft een bedoeling met de boodschap die ervan uit gaat. De boodschap is leidend i.p.v. tijd. Het tweede is het gerichter betrekken van de kijkers thuis door de predikant. Met het team van beeld en geluid wordt bekeken hoe de predikant herinnerd kan worden om in de camera te kijken.
• Mark Jan en Kars zijn wekelijks bezig het beeld en geluid van de uitzendingen nog verder te verbeteren. Zo stond er bv afgelopen zondag voor het eerst een camera aan de zijkant van het orgel. We waarderen hun inzet en betrokkenheid zeer. Het is prachtig dat zij zich vol overgave inzetten om wekelijks de dienst piekfijn in de huiskamers te krijgen.

2. Invulling activiteiten (pastoraat, jong en oud)

• Op zaterdag 27 juni is er een voedselbankinzameling bij de kerken in Staphorst en Rouveen. Meer informatie volgt nog in de Schakel, Nieuwsbron en op de website. Hulp aan de voedselbank is ontzettend nodig. Met de voedselbank is een lijst gemaakt van producten die het meest nodig zijn.
• De volgende muzikale dienst is op woensdag 17 juni om 20.00 uur. Het concept wijzigt ten opzichte van de afgelopen diensten. Tot nu toe werden liederen gedraaid de mensen voor zichzelf konden aanvragen. Vanaf nu kunnen verzoeknummers aangevraagd worden voor anderen. U kunt het vergelijken met het programma ‘blessings’ van Groot nieuws radio. Vermeld erbij voor wie en met welke reden u het aanvraagt voor die persoon. Aanvragen kunnen gedaan bij Marja Krale. Zie nieuwsbron voor haar contactgegevens.
• We ontvangen steeds meer signalen van gemeenteleden dat er ook behoefte is aan fysieke ontmoeting naast de digitale activiteiten. We bespreken een aantal ideeën voor kleinschalige ontmoetingen en activiteiten in de buitenlucht. Het voorstel ligt ter bersluitvorming bij het moderamen. Natuurlijk zijn we voorzichtig en moeten de activiteiten voldoen aan de geldende maatregelen.
Organisatie

• Samen met GKv wordt gewerkt aan het opstellen van een gebruikersplan voor het gebouw in Staphorst. Daarnaast hebben we een aantal vragen die we aan de gemeente willen voorleggen. Zou u bijvoorbeeld naar de kerk gaan als er weer mensen mogen komen. Dat het mag wil nog niet zeggen dat u van de mogelijkheid gebruikt maakt. En hoe is de keuze van het wel of niet zingen daarop van invloed? En als u zou willen komen met hoeveel personen komt u dan? Dat maakt namelijk weer uit voor de indeling. Kortom, er zijn nog best een aantal praktische vragen. U krijgt de mogelijkheid uw gedachten te delen via een vragenlijst.

• Ontvangen collectes in de week van 17 – 23 mei:
Diaconie € 252
Kerk (incl. digitale collecte) € 306

Ontvangen collectes in de week van 24 mei – 30 mei:
Diaconie € 366,50
Kerk (incl. digitale collecte) € 858,50

• Volgende overleg is op donderdag 11 juni om 19.30 uur

Terug