Veertigdagentijd

De periode van de Veertigdagentijd of ‘Lijdenstijd’ is van oudsher een tijd van vasten, bezinning en gebed ter voorbereiding op Pasen. Hoewel de vastenperiode een traditie is vanuit de Katholieke en Oosters-Orthodoxe Kerken groeit de laatste jaren de belangstelling binnen het Protestantisme.  Als gemeente mogen we in deze  ‘Lijdenstijd’ ons voorbereiden op de viering van het Heilig Avondmaal dat we DV volgende weekzondag 1 maart mogen vieren.  Als hulp daarbij een speciaal leesrooster voor elke dag.

 

Voorbereiding op het Heilig Avondmaal:
Maandag 23 februari  Manna
Lezen Exodus 16:1-16 en 31 Blijven geloven in Gods belofte en overgaan van slavenkost naar Genadebrood

Dinsdag 24 februari  Rijkdom
Lezen Prediker 5:12-18 In de goede dingen een andere rijkdom ontdekken nl. Gods broodnodige genade

Woensdag 25 februari Naar de Gods berg
Lezen 1 Koningen 19:1-8 Gods voeding op het einde van onze krachten

Donderdag 26 februari Vaders wil
Lezen Johannes 4:31-38 Jezus deelde Zichzelf als teken van Gods verzoenende liefde

Vrijdag 27 februari  Delen 
Lezen 2 Korintiërs 9:6-15 Gods gerechtigheid doen als dank voor Zijn genade

Zaterdag 28 februari  Overvloed
Lezen Marcus 6:30-44 Jezus leert ons wat delen is waarbij Hij Zelf gedeeld wordt

Terug