Verslag 29 Kernteam

Verslag 29 Kernteam GKSR
21 juni 2021

Heeft u vragen of tips? Deel ze met één van de groepsleden. U vindt de contactgegevens in de Schakel of stuur een mail naar info@gksr.nl
Marja Krale, Marisca Kisteman, Jenneke Kroes, Henk Bisschop, ds. van der Meulen, Koob Logtenberg, Janny Wobben en Jakob Ponstein

Eredienst:

We hebben de invulling van de buitendienst op 4 juli besproken. Er is vrije inschrijving. Komende week start de promotie. Er is geen live uitzending van kerkdienstluisteren om 10.00 uur. De dienst wordt opgenomen en ’s avonds om 19.00 uur uitgezonden.

We hebben de invulling van voorgangers besproken voor de dienst op 5 september waarin we viering van Heilig Avondmaal hebben. Vanwege het vertrek van ds. van der Meulen een week eerder zochten we nog naar een voorganger. En we bespreken de invulling voor de dienst op 12 september waarin we startweekend hebben. In deze dienst vinden we het fijn dat we een voorganger hebben die betrokken is bij onze kerk.

Koffie drinken na de dienst is weer mogelijk. Wel binnen de geldende maatregelen van o.a. 1,5 mtr afstand en passend binnen wat er mogelijk is in het kerkgebouw en daarbuiten. Aan ieder de oproep daar ook zelf zijn verantwoordelijkheid in te nemen.

Invulling activiteiten (pastoraat, jong en oud):
Zanguurtje: De eerstvolgende uitzending van het zanguurtje is woensdag 30 juni om 20.00 uur. Er zijn 45 personen welkom om te zingen.
De mondorgelclub is uitgenodigd. Het zanguurtje gaat door zolang er in de Berghorst geen zangactiviteiten zijn. Na de zomer wordt bekeken hoe het verder gaat.

We bespreken de bezetting voor leiding van jeugdactiviteiten.

Met de Rank zijn op hun verzoek gesprekken over de samenwerking van activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de deelname aan de Marriage Course.

Actie Vakantietas: er is een lijst van 100 kinderen die in aanmerking komen voor een tas. Samen met GKV en de Rank zamelen we geld in.
Er is € 20 nodig voor één tas.

Organisatie:
We nodigen de nieuwe burgemeester ten Kate persoonlijk uit voor het bijwonen van onze buitendienst op 4 juli.

We bespreken de bezetting van het kernteam voor na de zomer. Jenneke, Jakob en ds. van der Meulen stoppen. ds. Dekker neemt de rol van ds. van der Meulen over. Afvaardiging vanuit de diaconie en kerkrentmeesters zoeken we nog.

Belangrijk is dat het kerkenraadsleden zijn of worden.

We bespreken hoe we de vrijgekomen taken van ds. Van der Meulen willen invullen na zijn vertrek.

Giften en Collectes:

Week 23:  Kerk: € 491,50      Diaconie: € 139,00

Week 24:  Kerk: € 297,55      Diaconie: € 95,00

Terug