Verslag 32: Kernteam GKSR

Verslag 32 Kernteam GKSR
13 september 2021

Heeft u vragen of tips? Deel ze met één van de groepsleden. U vindt de contactgegevens in de Schakel of stuur een mail naar info@gksr.nl

Marja Krale, Marisca Kisteman, Henk Bisschop, Koob Logtenberg, Ds. Dekker, Janny Wobben, Bini de Roo en Frens Hoeve.

Eredienst:

  • Afgelopen zondag hebben we de startdienst gevierd met een openluchtdienst in het bos. We kijken terug op een mooie dienst met een goede opkomst.

De startweekendcommissie vraagt u per mail om een enquête in te vullen over uw ervaringen met het startweekend.

  • Zondag 26 september is er een doopdienst. In deze dienst zal dominee Dekker voorgaan. Er zijn 5 dopelingen. Familieleden van de doopouders worden hiervoor uitgenodigd.

Invulling activiteiten (pastoraat, jong en oud):

  • 10 oktober Kliederkerk in de CNS. Van 15:00-17.30 uur.
  • 24 oktober is er een kinderdienst die geleid zal worden door Ds. A. Oosterwijk.

Zie voor meer informatie het activiteitenboekje 2021-2022, wat deze week is bezorgd.

Fright night:

Door de kerkenraad is er bewust gevraagd de nachtelijke wandeltocht in het startweekend niet een spook- of griezeltocht te noemen en het ook niet zo’n tocht te laten zijn, omdat dit niet bij een kerkelijke activiteit past. Ook is gevraagd het gewoon een spannende wandeltocht te maken en geen vreemde maskers o.i.d. te gebruiken. Het is de commissie gelukt om met deze afspraken een mooie tocht uit te zetten, die zeer geslaagd was!

Organisatie:

  • Het kernteam vergadert 1x in de 3 weken. De eerstvolgende vergadering is maandag 4 oktober.
  • Vanaf september is het Kernteam aangevuld met 2 nieuwe mensen. Frens Hoeve vanuit de kerkrentmeesters en Bini de Roo van de diaconie.
  • Vanaf 25 september veranderen de coronaregels. We wachten het advies van de PKN af. Voorlopig gaan we op dezelfde manier door met de diensten.
Terug