Verslag 34 Kernteam GKSR

Verslag 34 Kernteam GKSR
25 oktober 2021

Heeft u vragen of tips? Deel ze met één van de groepsleden. U vindt de contactgegevens in de Schakel of stuur een mail naar info@gksr.nl.

Marja Krale, Marisca Kisteman, Henk Bisschop, Koob Logtenberg, Ds. J. Dekker, Janny Wobben, Bini de Roo en Frens Hoeve.

Eredienst:

  • Afgelopen zondag was de kinderdienst. Jong en oud heeft genoten hoe op kinderlijke wijze door Ds. A. Oosterwijk het verhaal van de 5 broden en 2 vissen werd verteld.
  • Deze zondag (31 oktober) zal de intrededienst zijn van de nieuwe dominee (R. van Ommen) bij GKv Staphorst. De kerkenraad is hierbij uitgenodigd, 2 afgevaardigden hopen aanwezig te zijn bij deze dienst.
  • In de dienst van zondag 21 november (eeuwigheidszondag) zal Da. G. Jongsma voorgaan. Het afgelopen jaar zijn er 5 gemeenteleden overleden, zij zullen in deze dienst herdacht worden.

Petrusmagazine:

Al enkele jaren geeft de PKN het Petrus magazine uit. Het is een gratis kwartaalblad van de PKN. In het magazine leest u persoonlijke en inspirerende verhalen over geloof, hoop en liefde en hoe samen kerk-zijn troost, steun en zin geeft. Achter in de kerk liggen exemplaren, maar u kunt ook een abonnement nemen op dit magazine! Dan krijgt u het blad 4x per jaar gratis in de brievenbus.

https://petrus.protestantsekerk.nl/abonneren/

Organisatie:

  • De eerstvolgende vergadering van het kernteam is maandag 22 november.
Terug