Verslag 35 Kernteam

Verslag 35 Kernteam GKSR
22 november 2021

Heeft u vragen of tips? Deel ze met één van de groepsleden. U vindt de contactgegevens in de Schakel of stuur een mail naar info@gksr.nl.

Marja Krale, Marisca Kisteman, Henk Bisschop, Koob Logtenberg, Ds. J. Dekker, Janny Wobben, Bini de Roo en Frens Hoeve.

Eredienst:

·        In de dienst van afgelopen zondag (eeuwigheidszondag) mochten we samen met de families 5 gemeenteleden gedenken.

·        Zondag 5 december vieren we het Heilig Avondmaal. Da. G. Jongsma zal in deze dienst voorgaan.

Coronamaatregelen:

Voorlopig hanteren we de coronaregels die vermeld staan op de nieuwsbron van 7 november. Bij binnenkomst draagt u een mondkapje. 1,5 meter afstand houden. Hygiëne maatregelen in acht nemen. Blijf met klachten thuis. U hoeft zich niet aan te melden voor de kerkdienst.

Petrusmagazine:

Al enkele jaren geeft de PKN het Petrus magazine uit. Het is een gratis kwartaalblad van de PKN. In het magazine leest u persoonlijke en inspirerende verhalen over geloof, hoop en liefde en hoe samen kerk-zijn troost, steun en zin geeft. Achter in de kerk liggen exemplaren, maar u kunt ook een abonnement nemen op dit magazine! Dan krijgt u het blad 4x per jaar gratis in de brievenbus.

https://petrus.protestantsekerk.nl/abonneren/

Organisatie:

·        De eerstvolgende vergadering van het kernteam is maandag 6 december.

·        Collectes: in de Schakel van december worden de collecte opbrengsten vermeld van juli t/m oktober. Daarna zullen elke 2 maanden de collecte opbrengsten bekend gemaakt worden.

Terug