Verslag 36 Kernteam

Verslag 36 Kernteam GKSR
6 december 2021

Het kernteam vergadert 1x in de 3 weken.
De contactgegevens van de groepsleden staan in de Schakel. Marja Krale, Marisca Kisteman, Henk Bisschop, Koob Logtenberg, Ds. J. Dekker, Janny Wobben, Bini de Roo en Frens Hoeve.

Eredienst:
Voor de dienst op 1e Kerstdag zullen we met aanmeldingen gaan werken. Hierover wordt u nog geïnformeerd. Voorganger in deze dienst is br. S. Bakker uit Urk.
Zondag 26 december houden we een gewone kerkdienst. Voorganger is ds. A.B. Wolters.
De aanvangstijd van de beide kerstdagen is 9.00 uur.
Oudejaarsavond is er een dienst om 19.00 uur. In deze dienst zal br. H.J. Brouwer voorgaan.

 Coronamaatregelen:
We hanteren de volgende coronaregels:
Bij binnenkomst dragen we een mondkapje.
We houden 1,5 meter afstand. De kapstok is niet in gebruik. We nemen de hygiëne maatregelen goed in acht. Met klachten blijven we thuis. Voor de gewone kerkdiensten hoeft u zich niet aan te melden.
Wij sluiten aan bij het advies van de PKN om ‘s avonds geen diensten te houden. De Sing-in van 12 december was al voor het advies georganiseerd. Er hebben zich een beperkt aantal mensen aangemeld zodat we deze samenkomst nog willen laten doorgaan. Het is een zanguurtje vooral gericht op de doelgroep die ook eerder de online-uitzendingen van het zanguurtje volgden.
Vergaderingen in onze kerk mogen ‘s avonds gehouden worden mits de basisregels gehanteerd worden. Opgave van aantal moet vooraf worden doorgegeven aan de koster.

De volgende kernteamvergadering is maandag 3 januari 2022.

Terug