Updateverslag 1: GKSR in coronatijd

Update 1. GKSR in coronatijd
26 maart 2020

Via deze weg willen we u als gemeente zoveel mogelijk op de hoogte houden van ontwikkelingen en activiteiten van onze kerk.
Neem bij vragen, suggesties, aanbieden van hulp contact op met één van de groepsleden.
U vindt de contactgegevens in de Schakel of stuur een mail naar info@gksr.nl

Marja Krale, Marisca Kisteman, Jenneke Kroes, Henk Bisschop, ds. Van der Meulen, Jakob Ponstein

(klik hier voor meer informatie over deze groep)

————————————————————————————————————————————–

 1. Eredienst:
 • De aanvangstijd van de diensten wijzigt naar 11:00 uur. Reden is dat GKv zelf weer diensten organiseert om 9.00 uur. De afgelopen weken heeft de techniek voor uitzenden goed gewerkt. We verwachten dat het voor de komende weken ook technisch goed werkt.
 • Vanaf komende zondag willen we proberen live uit te zenden via Youtube. Reden is dat Youtube toegankelijk is voor iedereen. Facebook is beperkt tot alleen de leden op Facebook. Afgelopen zondag was een prima test en fijn dat het team beeld en geluid initiatief heeft genomen en heeft kunnen testen.
 • Een ouderling uit Staphorst en Rouveen doen samen met een diaken dienst.
 1. Invulling activiteiten (pastoraat, jong en oud)
 • Het bootreisje voor 9 juni is geannuleerd. Reden is dat de meeste deelnemers een kwetsbare groep vormen. Daarbij is het onzeker hoe de komende tijd verloopt.
 • Vanuit de diaconie wordt het anonieme bloemetje op 5 april weggegeven.
 • Er komt een meditatie die anders tijdens de paasmaaltijd gehouden zou worden. Deze wordt uitgezonden op 31 maart om 16.00 uur en is live mee te luisteren via de site en de Lucas-kastjes. Gerda Jongsma verzorgt de meditatie.
 • De Vespers worden live uitgezonden via de site en Youtube.
 • We gebruiken de Nieuwsbron als het communicatiemiddel voor jong en oud. Het is van belang dat ieder lid de kans heeft deze te ontvangen, zodat er snel gecommuniceerd kan worden. Alle leden waarvan we een mailadres hebben ontvangen de Nieuwsbron per mail. Leden zonder bekend mailadres worden gebeld. Aan hen wordt gevraagd of ze de Nieuwsbron via de mail of liever een gedrukte versie in de brievenbus ontvangen.
 • Voor de jeugd is een app groep opgericht. Deze krijgt dagelijks een bemoedigend bericht. Jeugdwerker Mirjam zorgt voor dagelijkse invulling.
 • Voor de ouders van de jeugd t/m 12 jaar wordt een app-groep gestart. Ouders ontvangen tips en kunnen vragen stellen. Ook hulpvragen zeer welkom. Jeugdwerker Mirjam zorgt voor invulling en uitvoer.
 • Jeugdwerker Mirjam gaat wekelijks een vlog maken voor de jeugd en ouders. Deze komt beschikbaar via de site.

 

 1. Organisatie
 • Aandacht te vragen voor bijdrage via de collectes voor diaconie en kerk. Klik hier voor meer informatie.
 • We zoeken uit hoe te handelen i.g.v. een rouwdienst. In het volgende overleg besluiten we hierover.
 • Op de Nieuwsbron een vast artikel op te nemen en gemeenteleden attent te maken om bij hulp contact te zoeken met ouderlingen of onze dominee. Telefoonnummers worden vermeld.
Terug