Versoepelingen maatregelen

Versoepelingen maatregelen COVID-19 per 25 september 2021

Het kernteam heeft deze week overleg gehad over de versoepelingen van de coronamaatregelen die vanaf 25 september van toepassing zijn. We hebben daarbij het advies van de PKN en het CIO meegenomen in ons besluit.

Vanaf zondag 3 oktober gelden de volgende regels in de kerk in Staphorst:

  • De basisregels blijven onverminderd van belang (handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog) en bij klachten thuisblijven!
  • De verplichte 1,5 meter komt te vervallen en wordt vervangen door een advies om afstand te houden. Alle banken worden weer in gebruik genomen. Tussen de gezinnen/personen houden we 1 zitplaats vrij.
  • We gaan niet werken met de coronapas/-toegangsbewijs. Het vooraf aanmelden voor de diensten komt te vervallen. Dus ook de wekelijkse mailingen komen te vervallen en de wijkindeling is niet meer van toepassing.
  • De bezoekers worden niet geregistreerd.
  • Gemeenteleden die wel graag op 1,5 meter afstand willen blijven zitten, kunnen zich van tevoren aanmelden via de website zoals we gewend waren.
  • Voor deze gemeenteleden is een ruimte in de kerk gereserveerd waar stoelen klaarstaan met 1,5 meter tussenruimte.
  • De diaken begeleidt de mensen naar deze 1,5 meter-zone om zoveel mogelijk verkeer van mensen te voorkomen.
  • De diensten worden onveranderd uitgezonden via beeld en geluid. Voor zingen gelden geen beperkingen.
  • De mechanische ventilatie staat ingeschakeld, tijdens en tussen de diensten zal er geventileerd worden. De luchtkwaliteit wordt door middel van metingen in de gaten gehouden.
  • Alle toiletten gaan weer open en de garderobe wordt weer in gebruik genomen. Bij de ingang blijft het ontsmettingspompje staan.

Door goed te ventileren en elkaar de ruimte te geven menen we op deze manier weer veilig samen te kunnen komen.
Als zich nieuwe omstandigheden voordoen, zullen de regels herzien worden.

We zien uit naar uw komst!

Terug