Wie gaat er mee naar Wit-Rusland? (herhaalde oproep)

Al meerdere jaren komen er in de zomervakantie kinderen uit Wit-Rusland (WR) logeren bij gastgezinnen in Meppel/Staphorst/Nijeveen. Om de lokale jeugd meer bij de stichting te betrekken heeft de werkgroep de kerken in Meppel, Nijeveen en onze kerk in Staphorst/Rouveen benaderd met het verzoek om mee te gaan naar Wit-Rusland.

Waarvoor staat de stichting
De werkgroep zet zich in voor scholen en kinderen in WR. Ze willen deze kinderen helpen met het krijgen van vertrouwen in een betere toekomst. De kinderen wonen in Sirod, B-Atuki en Zamostje. Deze drie dorpen liggen 100 kilometer ten noorden van Tsjernobyl. De kinderen en hun familie worden nog dagelijks geconfronteerd met de desastreuze gevolgen van de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl. Er is vaak ziekte in de gezinnen. Helaas is dit niet het enige waarmee ze worden geconfronteerd. Armoede, eenoudergezinnen, alcoholverslaving, werkloosheid, komt helaas vaak voor.

Wie zoeken we voor de reis?
De werkgroep zoekt per kerk 10 gemotiveerde jongeren (8 jongeren, plus 2x leiding) vanaf 16 tot ongeveer 23 jaar voor de reis naar WR. De reis is gepland in de voorjaarsvakantie van 2016. Je vertrekt op 30 april en komt na maximaal 8 dagen met een grote ervaring rijker terug. De kosten zullen per persoon rond de 420,- zijn. (All incl.) Het is de bedoeling dat je de kosten voor de reis, samen met alle andere reisgenoten, door allerlei activiteiten bij elkaar verzamelt. Tijdens de reis worden de drie basisscholen bezocht waar de stichting contacten mee heeft. Een basisschool in WR bezoekt men tot het 16e levensjaar.

Doel van de reis
Wederzijdse contacten opbouwen. Hoe ziet jouw leven er uit. Leren van verschillen en de toekomstverwachting WR en Nederland. Drie dagen verschillende activiteiten op de scholen (educatief). Onderhoud schooltuinen en andere kleine klusjes. 1 dag excursie. Wil je graag met ons mee of wil je meer informatie? Zie www.srkmeppel.nl voor meer informatie over de stichting. Facebook: stichting Rusland /kinderhulp Werkgroep Meppel / Staphorst / Nijeveen Twitter: srkmeppel.

Met vriendelijke groet, Jeugdouderling Michel Schoonewelle mrschoonewelle@gmail.com Tel.: 06-83358418 / 0522-741404

Terug