Wie grijpt de aangereikte kansen?

Onderstaand het programma voor het nieuwe seizoen met toelichting van de activiteiten. Grijp de kansen die u krijgt aangereikt en maak uw interesse of deelname kenbaar op het formulier dat u persoonlijk thuis ontvangt. Welke zaken in het leven krijgen een plek in uw agenda?

 • Thuiscatechisatie (12-15 jr) We werken met de methoden ‘Follow up’; Jezus zei tegen de mensen: Follow me! De lessen uit deze methode willen je helpen om een leerling van Jezus te worden.De lesstof wordt afgewisseld met een Christelijk spel en omzien naar elkaar d.m.v. allerlei activiteiten.Voor klas 1, 2 en 3 van het Voortgezet Onderwijs is het huiscatechisatie. Elke week kom je dan met andere jongeren samen bij catecheten thuis. Met elkaar ga je ontdekken dat geloven van wezenlijke betekenis is voor ons leven en dat we daarbij de kerk en de gemeente niet willen missen.
 • Rock Steady (12-15 jr) Maandelijks is er voor de jeugd van klas 1 t/m 4 van het Voortgezet Onderwijs een programma tijdens de kerkdienst.
 • Stay Steady (16-20 jr.) Het moedigt de tiener/jongere aan: – Te ervaren dat geloof relevant is. – Deel uit te maken van de geloofsgemeenschap. – Te groeien in kennis van de Bijbel. – Zijn geloof uit te dragen. – Zijn mening te vormen. – Te groeien in discipelschap door thema’s over christen-zijn.Rock Steady en Stay Steady richt zich op het verdiepen van het geloof. Het gaat hier om tieners en jongeren die christelijk zijn opgevoed, al langer in de kerk komen en hun relatie met God willen verdiepen.
 • Youth-Alpha cursus (16-26 jr.) op zondagavond van 17.30-20.45 uur .Vraag je je af of er meer is? Ben je op zoek naar de zin van je leven? Loop je rond met andere levensvragen of wil je meer te weten komen over het Christelijk geloof? Dan is Youth-Alpha echt iets voor jou! Met andere jongeren ga je tijdens 10 interactieve meetings (+ een weekend), op zoek naar antwoorden. Je eet gezellig samen en luistert daarna naar een kort, inspirerend verhaal en praat je daar met z’n allen over door.
  Meer informatie: https://alphayouth.nl/
 • Alpha-cursus (25-100 jr.)
  Alpha is voor iedereen! Heb je vragen over het leven of over het Christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou. Elke Alpha begint met samen eten en daarna denk je samen na over 15 inspirerende onderwerpen. Tien weken + een weekend(deel)
  Meer informatie: https://alpha-cursus.nl/
 • Gemeentegroeigroep/gespreksgroep (25-100 jr.)Ben jij op zoek naar die extra verdieping? Wil jij samen met medechristenen verder groeien? Wil jij met anderen sparren over je dagelijks leven en de keuze die je daarin moet maken? Wil jij structureel, bijv. 1x per maand, samen komen en diverse onderwerpen en actualiteiten in kerk en samenleving samen bespreken?Een levend geloof houdt in dat we bezig willen zijn met God, willen leren over Zijn doel met ons leven. Soms is het lastig om dat alleen te doen en vol te houden, maar daarom zijn wij een gemeente! We willen mensen bij elkaar brengen die met anderen willen optrekken om samen de verdieping te zoeken.
 • MarriagecourseDe avond begint met een lekker etentje voor twee en daarna ga je d.m.v. filmpjes, toespraken van de leiders en interactie tussen jou en je partner met het thema aan de slag. Het thema varieert van diepe onderwerpen, communicatie tot verschillende waarden en standpunten. Je doet het niet in groepsverband, maar écht samen. Je ontmoet je partner op een nieuwe manier! De cursus is voor ieder stel dat in zeven avonden wil samenwerken aan en investeren in hun relatie. Het maakt niet uit of je minder dan 2 jaar of meer dan 30 jaar getrouwd bent.
  Meer informatie: https://marriagecourse.nl
 • Happen en trappen Een ‘lekkere’ fietstocht. Tijdens de fietstocht samen in gesprek gaan over het dagelijks leven, het Christelijk geloof en alles wat ter sprake komt met onderweg elke keer een stop voor een lekkere versnapering. Dit kan aantal keren per seizoen.
 • Emmaüswandelingen. Als deelnemer ga je in tweetallen op pad om over een Bijbelgedeelte of thema dat je aangereikt krijgt met elkaar in gesprek te gaan, in het vertrouwen dat er een Derde persoon met jullie meeloopt: Jezus loopt met je mee! Een Emmaüswandeling brengt je verdieping op meerdere vlakken: op geloofsgebied, relationeel gebied en een rust-/genietmoment voor jezelf. Dit kan een aantal keren per seizoen. Een Emmaüswandeling is gebaseerd op het verhaal uit de Bijbel waar twee mensen samen oplopen van Jeruzalem naar het dorpje Emmaüs.
 • Klussen/tuinieren bij medegemeenteleden/kerk Maar ook de kerk kan wel eens een extra handje gebruiken.Samen sta je sterk! Als je wat ouder wordt gaat het niet altijd meer zo gemakkelijk of je kan, om wat voor reden dan ook, wel wat extra hulp gebruiken, wat is het dan fijn dat een medegemeentelid voor je klaarstaat met zijn of haar hand- en spandiensten.Vindt u klussen of tuinieren o.i.d. leuk? Geef u dan op!
Terug