Zoals ik ben.. Charlotte Elliott

Zoals ik ben…

Charlotte Elliot uit Brighton, Engeland (1789-1871), was een verbitterde vrouw. Ze had een slechte gezondheid en door moeilijke omstandigheden in het leven was ze verhard geworden. Als God van mij houdt, zei ze, zou Hij mij niet op deze manier behandelen.

Om haar te helpen nodigde haar familie Dr. Cesar Malan uit, een Zwitserse predikant. Tijdens een diner verloor Charlotte haar beleefdheid en ze gaf God en haar familie de schuld in een woedende uitbarsting. Haar familie was geschokt en zij verlieten de eetzaal. Charlotte bleef alleen achter met Dr. Malan.

Je bent moe van jezelf, is het niet?, vroeg hij. Je houdt je vast aan je haat en boosheid omdat je niks anders in deze wereld hebt waaraan je je vast kunt houden. Daarom ben je verbitterd en verhard en ondankbaar.

Wat is uw oplossing?, vroeg Charlotte?

Het geloof dat jij probeert te verachten!

Ze raakten in gesprek. Aan het eind van het gesprek vroeg Charlotte: Als ik Christen wil worden en ook de vrede en vreugde mag delen die U bezit, wat moet ik dan doen?

Kom zoals je bent tot de Heer Jezus en geef je zo aan Hem over, met je twijfel, je bitterheid, je eergevoel, je trots en je schaamte.

Ik mag komen tot de Heer Jezus zoals ik ben? Klopt dat wel? Hoe kan God mij dan zo aannemen? Moet ik me niet eerst verbeteren?

Nee, je moet zo gaan. Dat wil God van je. Voor zulke mensen als jij en ik heeft de Heer Jezus het werk volbracht op het kruis. Hij heeft niet gezegd dat je dit of dat moet doen, maar Hij zegt: wie tot Mij komt, zal Ik niet verwerpen. Johannes 6:37.

Die avond knielde Charlotte in haar kamer neer en kwam zoals ze was tot de Heiland. En Hij nam haar aan, zoals Hij beloofd heeft.

Ondanks haar slechte gezondheid is Charlotte 82 jaar geworden. Ze heeft 150 liederen geschreven en ze is voor veel mensen tot hulp en zegen geweest.

 

Zoals ik ben – ‘k pleit anders niet

dan dat Uw bloed mij redding biedt

en dat Gij – Zelf mij nu ontbiedt,

o Lam van God, ik kom!

 

Zoals ik ben – niet meer gewacht,

ik durf niets doen in eigen macht,

Uw bloed alleen heeft reddingskracht,

o Lam van God, ik kom!

 

Zoals ik ben – arm, naakt en blind

maar die bij U genezing vind;

Gij maakt een zondaar tot Gods kind,

o Lam van God, ik kom!

 

Zoals ik ben neemt Gij mij aan

om mij van zonde en schuld t’ ontslaan,

op Uw belofte durf ik gaan,

o Lam van God, ik kom!

 

Zoals ik ben – Uw liefde, Heer

werpt alle hinderpalen neer;

‘k behoor U toe en niemand meer,

o Lam van God, ik kom!

 

Zoals ik ben – een heil zo groot,

een liefde, sterker dan de dood!

Hier en daar Boven eeuwig groot,

o Lam van God, ik kom!

 

Terug